Hopp til innhold
Nyhet

Presidentvalget i USA – viktig for deg som investor?

04.11.16

Presidentvalget er rett foran oss og det snakkes mye om hva utfallet har å bety for verden – også økonomisk og dermed for markedene. Hva kan historien fortelle oss og hva kan vi vente oss etter 8. november?

Hva historikken forteller oss

Det snakkes ofte om at markedet foretrekker en president fra det republikanske partiet. Dette som følge av at de på papiret skal føre en mer liberal og næringslivsvennlig politikk. Den enkle historien viser imidlertid noe annet. Siden 1901 frem til i dag har årene med demokratisk president gitt 12,4% årlig avkastning mens det i år med republikansk president kun var 6,9 % årlig avkastning. Siden 2. verdenskrig har det kun vært to presidentperioder hvor fireårs perioden ga negativ avkastning – begge disse var under republikansk president

Åpenbart er det andre forhold enn de som den til en hver tid sittende president kan påvirke som bestemmer utviklingen i aksjemarkedet. En mer presis måte å måle hvordan markedet verdsetter en demokrat versus en republikansk president er å se på markedsutviklingen fra valgdag til innsettelsesdagen i perioder hvor det har vært et partiskifte. Her taler tallene i republikansk favør. I gjennomsnitt har avkastningen vært drøye 1,5 % bedre når det har vært et skifte fra demokratisk til republikansk president.

 

Statistikk er statistikk…

Statistikk kan både avsløre og tilsløre sammenhenger. Trolig tilslører statistikken presentert over mer enn den avslører. Økonomisk vekst og verdsettelse av aksjemarkedene er viktige parametere for videre markedsutvikling. Det viser seg at verdsettelse av aksjemarkedet i snitt har vært høyere ved starten av republikanske presidentperioder enn ved starten av demokratiske presidentperioder. CAPE eller syklisk justert P/E på norsk (pris/10 års snitt inntjening i bedriftene) har ved starten av demokratiske perioder vært 14,9. Historisk er den en veldig klar sammenheng mellom verdsettelse og fremtidig avkastning i aksjemarkedene. Dette er ganske sikkert en viktig forklaring på at perioder med demokratisk president har gitt høyere avkastning.

Når det gjelder perioden mellom valgdagen og innsettelse av ny president, er det også slik at den demokratisk «mindre-avkastningen» nesten utelukkende forklares av det kraftige fallet i forbindelse med finanskrisen i 2008.

 

Hva hvis Trump vinner

Verdsettelse og langsiktig fundamental utvikling er det som styrer markedene over tid. Dette er parametere vi legger avgjørende vekt på ved utforming av vår strategi. Markedet tenderer til å vektlegge siste hendelser for mye. Demokratene er klare favoritter til å vinne presidentvalget, og Trump som president vil trolig gi klare negative utslag i markedene. Ganske snart vil imidlertid den fundamentale utviklingen igjen dominere og vi tror heller ikke Trump, selv som president, vil ha verken vilje eller evne til å gjennomføre de mest omstridte elementene av sin politikk.