Hopp til innhold
Nyhet

Rigget for oppgang

04.09.18

Større internasjonale fond har begynt å se på denne utbombede sektoren med relativt liten børsverdi og høy shortinteresse. 3 offshoreseminarer i disse uker og sterk oljepris kan være en katalysator for kursoppgang denne høsten. Vi foretrekker Northern Drilling, Rowan, Seadrill og Ensco.

Ledelsen for alle de store riggselskapene i verden er på rundtur i Norge. Budskapet er at de begynner å se vårtegn etter flere års kald og mørk riggvinter. I enkelte riggsegmenter er det allerede begynt å bli sommer igjen. I Nordsjøen har ratene for harsh environment rigger allerede doblet seg til USD 300000/d. Det gikk veldig fort. Jack up rater i Nordsjøen har også begynt å røre på seg. Historisk har riggaksjene fulgt oljeprisen. Men nå har det vært en dekobling de siste årene. De største amerikanske riggaksjene er etter flere falske oppturer tilbake på circa samme nivå som januar 2016 da oljeprisen var USD 27/fat. Riggene prises implisitt til priser som ligger langt under nybyggskost, justert for alder. Årsaken til skuffelsen blant investorer er at det har tatt lenger tid enn vanlig for riggmarkedet å komme tilbake etter århundrets verste nedtur. Riggutnyttelsen har begynt å ta seg opp, men siden fallet var så dypt har ikke ratene for de fleste riggsegmentene fulgt etter, slik tilfelle har vært ved tidligere nedturer.

Oljeselskapene har igjen fått betydelige frie kontantstrømmer, og lønnsomheten på nye offshoreprosjekter ser svært bra ut med oljepris på over USD 70/fat. Equinor snakker om at det skal bores 3000 brønner de neste tiårene på norsk sokkel, produksjonsboring skal opp betydelig og at potensialet i Brasil ser ut som Norge på 70-tallet. Mange land, inkludert Angola, har også redusert skattetrykket betydelig for å friste oljeselskapene til å begynne å bore igjen. Etterspørselen etter multiklientseismikk, som er det første oljeselskapene investerer i, er kraftig opp, noe en kursoppgang på over 150% siden januar 2016 for seismikkselskapet TGS reflekterer.

Når lønnsomheten for oljeselskapene er så god på nye prosjekter som vi ser i dag kan etterspørselen etter rigger stige raskt. Oljeselskapene vet at riggrater i dag ikke er i nærheten å forsvare nybyggsinvesteringer. De skjønner at det kan være gunstig å sikre seg rigger før markedet tar av. Utfordringen er at det er så mange ledige rigger tilgjengelig i øyeblikket, så hittil har ikke oljeselskapene hatt noe hastverk. Jeg tror ikke egentlig på noen kraftig bred tilstramning i riggmarkedet før tidligst sent 2019, men som aksjeinvestor kan man ikke vente på det. Historisk går aksjekursene opp lenge før dagratene tar av. Aksjeinvestorer trenger kun små signaler fra oljeselskapene på at de er i ferd med å sette seg litt mer frempå stolen på riggtendere. Etter krisen i 1986, hvor riggutnyttelsen bunnet ut ikke langt unna der vi bunnet ut denne gangen, steg riggaksjer over 450% de neste tre årene. Mye av oppgangen skjedde før dagratene tok av.

Med børsverdi av de store riggselskapene på et historisk lavt nivå og fortsatt høy shortinteresse i aksjene skal det ikke mye kjøpsinteresse til for å presse opp kursene betydelig. Da kan slike seminarer som ONS i Stavanger, Barclays konferanse i London og Paretos konferanse i Oslo i denne høsten fungere som katalysator for kursoppgang.

Det viktigste for meg er som sagt ikke egentlig å treffe på riktig tidspunkt for når riggmarkedet strammer seg til, men å gjette på når internasjonale investorer kan begynne å tro på at noe snart skal skje. Med sterk oljepris langt over USD 70/f gjetter jeg på at det kan skje etter høstens konferanser. FIRST Generator og FIRST Globalt Fokus har posisjonert seg i Northern Drilling, Rowan, Seadrill og Ensco. Alle er doblingskandidater.