Joe Biden FIRST Fondene

Markedskommentar - 26.01.2021

USA fra mus til kjempe innenfor klimaarbeid på under en uke!

Joe Biden har startet første dag i presidentskapet med flere positive tiltak for å motvirke klimaendringer:

FIRST Impact 2020

Seminar - 21.01.2021

Webinar FIRST Impact

Her finner du webinar-presentasjonene som ble laget i forbindelse med lanseringen

av bærekraftfondet FIRST Impact.

Firstfondene So Me 2

Tema - 12.01.2021

Lanseringen av bærekraftfondet FIRST Impact

Tegningsperiode med rabatt fra 13. januar - 29. januar 2021 (tom. kl. 12:00).

FIRST Fondene DNB CRISPR

Tema - 12.01.2021

FIRST Impact deleier i «Nobelprisvinnere» og COVID-19 vaksine

FIRST Impact ønsker å investere i de økonomiske sektorene og temaene som vi mener gir mest «impact» på omstillingen til et mer bærekraftig verden og oppnåelse av FNs bærekraftsmål.

FIRST Impact fokuserer på fem hovedområder for å identifisere selskaper har løsninger på noen av FNs bærekraftsmål: Teknologi (omtrent 25% av fondet), Energi og Ressurser (29%), Byer og Transport (27%), Helse og Utdanning (13%) og Mat og Landbruk (5%). Med jevne mellomrom ønsker vi i FIRST Impact å gå litt i dybden på noen av temaene som fondet investerer i for å skape forståelse for bakgrunnen til fondets investeringer.

Thomas Nielsen

Analyse - 11.01.2021

Best å være bull?

Kvaliteten på selskapenes prestasjoner er den klart viktigste årsaken til høy verdsettelse og bør alltid ha første prioritet, så vel for selskapene som for investorer. Likevel er måten selskapene kommuniserer med investormarkedet på også av betydning.

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 08.01.2021

Markedskommentar desember

Markedene har priset inn gode nyheter for det nye året – er det rom for ytterligere positive overraskelser?

Avslutningsmåneden er med på å illustrere et spesielt år – etter kraftig fall i februar og mars har avslutningen av året vært svært sterk. Oslo Børs steg nærmere 5% i desember etter rekordoppgangen i november, noe mer enn internasjonale markeder. Samtidig fortsatte kredittpremier å falle både i Norge og internasjonalt. Etter tradisjonelle verdsettelses-modeller er aksjemarkedene nå relativt høyt priset. Markedet synes imidlertid å være i ferd med å stille spørsmålstegn rundt gyldigheten av "gamle" modeller. Selv om historien ofte har straffet de som betrakter endringer som varige, gir dagens rentenivåer (som også er ventet å forbli lave lenge) støtte til å akseptere noe høyere prising enn normalt.