Markedsrapport - 06.02.2018

«Som januar går – så går også resten av året»

2018 startet opp med sterk utvikling i finansmarkedene – spesielt i USA hvor aksjemarkedet endte opp nesten 6 %. I finansmarkedene er det et gammelt ordtak som sier at januar bestemmer utviklingen for resten av året. Ved inngangen til februar er imidlertid optimisme snudd til pessimisme og frykten for inflasjon og økte renter dominerer. Vi tror dette er en klassisk korreksjon og ikke starten på et dypt og langvarig fall i markedene.

Les mer

Tema - 06.02.2018

Krakk eller korreksjon?

Daglig leder i FIRST Fondene, Erik Haugland, kommenterer siste dagers turbulens i aksjemarkedet.

Les mer

Markedsrapport - 04.01.2018

2017 ga rekordhøy avkastning og vi er 9 år inne i oppgangen – hva kan 2018 bringe?

2017 viste seg å bli et svært godt år for aksje- og kredittinvestorer. Sterkere og bredere fundert global økonomisk vekst med tilhørende oppgang i selskapsinntjening var hovedforklaringen til sterke markeder. Normalt sett ville vi nå ha vært på overtid i oppgangen, men spørsmålet er om dette er normale tider. 

Les mer

Markedsrapport - 05.12.2017

Global økonomisk vekst er rekordhøy – vil det vedvare?

Den globale veksten er nå – med unntak av den første rekylfasen etter finanskrisen – den sterkeste vi har sett på snart 10 år. Dette har bidratt til å gi sterk utvikling i aksje- og kredittmarkedene i 2017. Vil de gode nyhetene fra realøkonomien fortsette eller er det nå så bra som det kan bli?

Les mer

Tema - 07.11.2017

Markeds- og fondoppdatering 30.11.17 m/Peter Hermanrud og Martin Mølsæter

Markeds- og fondoppdatering 30.11.17 m/Peter Hermanrud (SpareBank 1 Markets) og Martin Mølsæter (FIRST Fondene). 

Les mer