Martin First Fondene Kommentar

Markedskommentar - 21.01.2022

Investorbrev FIRST Generator og FIRST Global Focus

Kjære andelshavere,

2021 ble et veldig spesielt år. Mine vurderinger ved starten av 2021 om at råvarepriser, inkludert oljepris, og kontinentaleuropeisk bank burde stige slo til. Særlig bankene nede i Europa steg mye. Men verdiaksjer som gruppe gjorde det ikke spesielt bra. Årsaken til at verdiaksjer ikke gjorde det bedre henger nok sammen med at de har gjort det så ekstremt dårlig i mange år nå, slik at det skal en lengre periode med forbedret lønnsomhet til før investorer begynner å tro på dem igjen.

Jonas Heierdahl FIRST

Markedskommentar - 17.01.2022

Nok et godt år for FIRST Opportunities

FIRST Opportunities leverte med 27,4 % nok et godt år i 2021. Siden forvalter Jonas Heyerdahl tok over fondet for tre år siden har fondet levert en avkastning på 110 % mot Oslo Børs 55 % (28 % årlig snitt avkastning).

Martin Molsaeter Finansavisen

Analyse - 10.01.2022

Se østover og let etter skamplettene

Tiden og lønnsomheten jobber for verdiaksjer i 2022. Kontinentaleuropeisk bank og råvarerelaterte bransjer ser fortsatt spennende ut. Og se mot Kina der aksjemarkedet har vært svakt lenge, skamplettene ble dumpet før nyttår og myndighetene er i ferd med å trykke på gasspedalen.

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 07.01.2022

Markedssyn januar

2022 - et mer utfordrende år?

Markedene tok raskt en holdning om at den nye virus-varianten kun representerer en midlertidig utfordring, noe som ga oppgang i aksjemarkedene gjennom årets siste måned. 2021 ble dermed et år med svært sterk avkastning, og det er en lite dristig spådom at 2022 vil bli mer utfordrende. Høy verdsettelse og en mer moden konjunktursituasjon samt sentralbanker som nå er i ferd med å snu til å bli mindre stimulerende representerer potensiell motvind for aksjemarkedene i 2022. Samtidig vil global økonomisk vekst også i 2022 bli klart høyere enn normalt, noe som vil være understøttende for aksjemarkedene. Det er umulig å forutsi presist når fokuset for alvor skifter i retning av at verdsettelsen er (for) høy og at global økonomi vil kunne falle tilbake. Vår tilnærming er å redusere risikoen gradvis i tråd med stigende aksjemarkeder og mer moden konjunkturoppgang. Mest sannsynlig vil markedene fortsette oppover i begynnelsen av 2022, noe som vil gi grunnlag for å redusere risikoen videre gjennom året.

Calculator ga7d83ee86 1920

Markedskommentar - 03.01.2022

FIRST Veritas – Årsbrev 2021

Kjære medinvestor,

Sammendrag av utvikling sist kalenderår (per 30. Desember 2021) og siden oppstart 27. August 2019.

Illustrasjonsbilder 070618 022 Msm 2

Tema - 22.12.2021

INFORMASJON OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I FIRST ALLWEATHER

Som andelseier i SEF FIRST AllWeather (andelsklasse J: LU1369652042, andelsklasse I: LU1369651820 eller andelsklasse A: LU1369651747) mottar du denne informasjonen om den planlagte fusjonen mellom dette fondet og FIRST AllWeather (andelsklasse J: NO0011073868, andelsklasse I: NO0011073850 og andelsklasse A: NO0011073843), som er et tilsvarende fond etablert og registrert i Norge. Fusjonen ble godkjent i andelseiermøte 10. mars 2021. Fusjonssøknaden ble formelt godkjent av tilsynsmyndighetene i Luxembourg (CSSF) i brev datert 26. november 2021.