FIRST Norden Fokus 2020 mars

Markedskommentar - 25.03.2020

FIRST Norden Fokus videopresentasjon

FIRST Norden Fokus er et litt annerledes fond. Jeg stoler aldri på hva selskaper eller andre forteller og antar. Det er heller ingen grunn til å tro at jeg selv har større ekspertise til å vurdere markeder, bransjer eller trender og heller ikke gjenkjenne om selskaper har ledende produkter, unik kompetanse, vinnende organisasjonskultur, god forretningsmodell eller sterk ledelse noe bedre enn andre har.

FIRST Fondene 12

Markedskommentar - 13.03.2020

Langsiktig avkastningsutsikter er nå gode

 • Oslo Børs er nå priset på nivåer som historisk alltid har gitt positiv avkastning neste 3 år
  • Pris/Bok er nå 1.42 (snitt 1.77)
  • Gjennomsnittlig avkastning neste 3 år fra dette nivået er 77 % (21 % annualisert)
 • Aksjeandelen i FIRST Allokering har vært lav – vi har nå startet å øke aksjevekten gradvis igjen
 • Det hersker stor usikkerhet i markedene – som det alltid gjør i denne type situasjoner (det er derfor markedene faller)
 • Utbredelsen av viruset vil fortsatt øke i Vesten og gi store negative økonomiske effekter i 1. halvår (dette er reflektert i markedskursene)
 • Det er allerede gjennomført, og vil bli annonsert nye, store økonomiske stimulanseprogram
 • Virus-utbruddet vil komme under kontroll (Kina og Sør Korea er der allerede)
 • Markedene vil på et tidspunkt fokusere på økonomisk rekyl som vil følge av at virus-situasjonen kommer under kontroll (normalisering) og positive effekter av ekstraordinære stimulansetiltak

Erik Haugland, FIRST Fondene

First Fondene Videopres 222

Markedskommentar - 11.03.2020

Videopresentasjon m/ Harald Magnus Andreassen og Martin Mølsæter 10.mars.

Her kan du se FIRST Fondene videopresentasjon fra 10.mars med foredragsholdere Harald Magnus Andreassen (Sparebank1 Markets) og Martin Mølsæter (FIRST Fondene).

 • Introduksjon av Erik Haugland (FIRST Fondene)
 • HARALD MAGNUS ANDREASSEN, Sparebank 1 Markets: "Virusfrykt på børsene. Starten på en større nedtur?"
 • MARTIN MØLSÆTER, FIRST Fondene: "Verdiaksjer på 40-års lav. Skal man kaste kortene eller kjøpe?

Martin First Fondene Kommentar

Markedskommentar - 10.03.2020

Er verdiaksjecaset dødt?

13 år med 40% underavkastning tærer på investorers tro på verdiaksjer. Men det har skjedd flere ganger tidligere. Oddsen ser bra ut, og det grønne skiftet kan bidra til å hjelpe.

FIRST Fondene 9

Markedskommentar - 09.03.2020

FIRST Fondene sitt lunsjseminar 10.mars blir avlyst

Av hensyn til kunder og ansatte vil FIRST Fondenes seminar i morgen 10. mars dessverre bli kansellert.

Vi vil imidlertid gjøre videoopptak av presentasjonene til Harald Magnus Andreassen og Martin Mølsæter, og publisere videoopptaket så raskt som mulig.

Vi takker for forståelsen.

Illustrasjonsbilder 031218 015 Msm Kopi

Markedskommentar - 05.03.2020

Markedskommentar februar

Spredning av Corona-viruset utover Kinas grenser, og da spesielt i form av kraftige utbrudd i Italia, ga store negative utslag i markedene i februar. Fra nærmest å neglisjere viruset totalt falt markedene ca.12 % bare den siste uken i måneden. De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet (eller rettere sagt tiltakene for å redusere spredningen) vil bli signifikante, spesielt i Kina. Dette er "alle" enige om, men usikkerheten går på hvor langvarig effekten blir. Dette er igjen en funksjon av hvordan viruset sprer seg utover Kina (hvor utbredt og når får man kontroll) samt de mulige negative følge-effektene (lavere konsum som følge av frykt og eventuelle oppsigelser etc.). Utfallsrommet ift. markedsutvikling fremstår nå som svært binær; Corona-viruset kan gi mer langvarig økonomisk nedgang (resesjon) som følge av stor og mer langvarig utbredelse av viruset samt negative følgeeffekter på etterspørsel. Alternativt kan utbruddet bli brakt raskt under kontroll og midlertidig vekst-svekkelse bli avløst av kraftig gjen-innhenting, også understøttet av kraftige stimulanser. I så fall vil markedene "se gjennom" kortsiktig svekkelse og gi grunnlag for en klar oppgang i aksjemarkedene.

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK