I Stock 49771484 LARGE

Markedskommentar - 05.08.2021

Markedskommentar juli

Svakere økonomisk vekst = bedre utsikter for aksjemarkedet?

Det er noen tegn til at global økonomisk vekst har passert toppen, og da spesielt i USA. Rentemarkedene gir tilsynelatende et tydelig signal om dette i form av klart fallende lange renter gjennom juli. Delta-varianten av korona-viruset er med på å skape en viss usikkerhet rundt det videre vekstforløpet i global økonomi. Et par dagers uro i aksjemarkedene ble avløst av ny oppgang slik at også juli endte med oppgang i de fleste aksjemarkeder. Noe mer usikkerhet rundt det videre vekstforløpet tolkes trolig positivt da det kan underbygge en lengre periode med full gass fra sentralbankene.

Thomas Nielsen Noise

Analyse - 02.08.2021

Pass deg for støy

Hvorfor kan du få ulik diagnose ut ifra hvilken lege du går til?

FIRST Vertias 2021 juli

Analyse - 27.07.2021

Confirmation bias jeg??

Selvsagt har jeg det. Men finnes det en kur for sånne som meg?

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 05.07.2021

Markedskommentar juni

Enden er nær!... (for tiden med 0-rente vel og merke)

Det har vært flere viktige møter i ulike sentralbanker i juni. Norges Bank vil trolig heve renten 4 ganger over 12 måneder med start til høsten. Av større betydning for verdens kapitalmarkeder er hva den amerikanske sentralbanken sier. Signalene som kom i juni tilsier at rentehevingene i USA starter høsten 2023 og ikke i 2024 som tidligere signalisert. Dette skapte umiddelbart noe uro, men også dette ristet markedene av seg. Juni ble derfor nok en måned med stigende aksjemarkeder og fallende kredittpremier.

Thermometer FIRST Fondene

Markedskommentar - 29.06.2021

FIRST Impact - Klimaforskerne har tatt feil!

Et lekket utkast til ny klimarapport viser at forskerne har tidligere estimert temperaturøkningen fra pre-industriell tid feil, de har utelatt viktige elementer fra sine analyser og de har feilaktig estimert hvilke klimaendringer temperaturøkningene vil medføre.

Tørke USA

Markedskommentar - 22.06.2021

Tørke og hetebølger den nye normalen?

Millioner av mennesker har i år blitt rammet av ekstrem tørke og hetebølger – og stadig flere merker på kroppen effektene av våre karbonutslipp og påfølgende klimaendringer.