First Norge Fokus Jonas 2019

Tema - 05.12.2019

Solid start for FIRST Norge Fokus

FIRST Norge Fokus fylte 1 år den 29. november. Vi er veldig fornøyd med utviklingen. Hittil i år, pr. 29. november 2019, er fondet opp 17,3 %, noe som gjør at fondet er blant de beste i Norge.

Illustrasjonsbilder 031218 015 Msm 2

Markedskommentar - 04.12.2019

Markedskommentar november

Oppgangen i aksjemarkedene fortsatte gjennom november, også for sykliske selskaper, etter ytterligere tegn til stabilisering i vekstutsikter for global industrisektor. Politiske nyheter rundt handelsavtale USA/Kina og Brexit tenderte også til å være støttende for markedet. 3. kvartals selskapsrapportering er nå helt ferdigstilt og forløp bedre enn fryktet (men ikke bedre enn offisielle forventninger). Denne cocktailen har vært en god miks for markedet de siste månedene. I tråd med metodikk reduseres aksjevekten "ett knepp" til etter 2-3 måneder med solid kursoppgang. Nedvektingen skjer i internasjonale aksjer som har steget mest både siste måneder og så langt i år. Vekten i high yield endres ikke.

FIRST Fondene 2018 01

Tema - 02.12.2019

Gjennomføring av vedtektsendringer i FIRST Høyrente

Vedtektsendringene er behandlet og godkjent av styret i FIRST Fondene AS og av andelseiermøtet i FIRST Høyrente. Protokoll fra andelseiermøtet finner du her.

Finanstilsynet godkjente vedtektsendringene 25. november og disse vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

Endringene innebærer at resultatavhengig (variabel) forvaltningsgodtgjørelse fjernes og at fast forvaltningsgodtgjørelse økes fra 0,75% til 0,85%. Samtidig fjernes referanseindeksen slik at fondet operer uten bruk av referanseindeks fremover.

Martin Molsaeter Finansavisen

Markedskommentar - 25.11.2019

Porteføljetilpasning for et raskere grønt skift enn ventet

Økende fokus på å prise klimarisiko riktig kan få store konsekvenser for lønnsomheten innen ulike industrier. Det fins mange tradisjonelle verdiaksjer som kan bli vinnere, hvis overgangen til en grønnere verden går raskere enn ventet. Skjer det ikke, er aksjene fortsatt billige.

Thomas Nielsen First 2019 Nov

Seminar - 15.11.2019

FIRST Fondene eiendomsseminar 14.november

Her kan du se videoopptak fra FIRST Fondene eiendomsseminar 14.november 2019.

Thomas Nielsen (FIRST Fondene)

Anders Buchardt (AB Invest AS)

Du kan lese mer om FIRST Nordisk Eiendom ved å trykke her.

FIRST Fondene compass

Markedskommentar - 05.11.2019

Markedskommentar oktober

Aksjemarkeder steg i oktober etter økt optimisme knyttet til forhandlinger mellom Kina og USA. Markedene tar også sats på at avmatningen i global industrisektor nå står foran et vendepunkt. Signaler gjennom siste måned bekrefter dette slik vi vurderer det. Vi tror derfor ikke at svakheten i industrisektoren sprer seg til resten av økonomien nå. Også andre nøkkeltall bekrefter at en bredere økonomisk nedgang trolig ikke vil inntreffe før i 2021. Vi gjør ingen endringer i anbefalt vekting av aksje- og kreditteksponeringen i begynnelsen av november.

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK