G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 06.10.2021

Markedskommentar september

Skyer i horisonten?

Om ikke september ble en direkte "farlig" måned, fikk vi oppleve noe volatilitet. Markedet har fått flere faktorer det kan bekymre seg over. Situasjonen rundt eiendomsselskapet Evergrande i Kina, innstramminger fra sentralbanker og fortsatt usikkerhet rundt inflasjonsutviklingen for å nevne noen. Aksjemarkedene har steget i lang tid uten nevneverdige korreksjoner, og det er derfor ikke unaturlig at markedene fokuserer noe mer på potensielle negative faktorer. Til tross for noe uro rundt vekstutsikter for tiden, tror vi det er for tidlig å frykte en resesjons-lignende tilstand i verdensøkonomien i 2021 eller 2022. Høy prising gjør det imidlertid fornuftig å være noe mer opptatt av nedsidebeskyttelse. Vi anbefaler derfor en ytterligere forsiktig reduksjon av aksjeandelen på vei inn i oktober.

Jonas Heyerdahl Finansavisen 2021

Markedskommentar - 30.09.2021

Markedet er for lite opptatt av mulige nedsidefaktorer

Generelt er dagens skyhøye profittmarginer ikke bærekraftige, ifølge FIRST-forvalter Jonas Heyerdahl. Selv søker han underprisede selskaper med sterke markedsposisjoner.

Martin Molsaeter Finansavisen

Markedskommentar - 27.09.2021

Investeringstemaer i høstmørket

Verdensindeksen har blitt nærmest amerikansk med nesten 70% eksponering mot USA. Og de mest spennende sektorene har veldig lav vekt. På tide å ta aktive valg. Jeg tror energi, materialer og finans blir de mest spennende sektorene i tiden fremover.

FIRST Fondene september 2021

Tema - 24.09.2021

FIRST Impact videopresentasjon -Høye elektrisitetspriser gir boost til fornybar energi!

  • Rekordhøye naturgasspriser gir rekordhøye elektrisitetspriser i Europa.
  • Konsumenter vil investere i energieffektivisering.
  • Elektrisitetsprodusenter vil vri seg bort fra avhengighet av upålitelig tilgang til naturgass fra Russland og LNG markeder og investerer heller i billig fornybar energi.

FIRST Impact

  • FIRST Impact er et bærekraftfond som skiller seg fra ESG- tilnærmingen de fleste liknende fond og institusjoner har i dag. Vi fokuserer på selskaper som leverer løsninger til mange av de utfordringene verden står overfor i dag; avkarboniseringen av samfunnet, innovative helsetjenester, bruk av ny teknologi som kunstig intelligens og 5G, og nye bærekraftige løsninger for å sikre matvareproduksjon.
  • Det trenger ikke være noen avveining mellom «verdi» og «verdier» - snarere ser vi utrolig mange spennende investeringsmuligheter for løsningsselskapene.
  • Vi mener at selskaper som løser noen av disse utfordringen både har bedre utsikter til god vekst og lønnsomhet og vil ha høyere risiko-justert avkastning.
  • Selv om verden står overfor store utfordringer, spesielt knyttet til global oppvarming, så er vi fremtidsoptimister ved at vi ser at sterk politisk vilje, tilgjengelig og moden teknologi og lønnsomhet i prosjekter faktisk gir en roadmap til en bedre verden – og selskapene våre vil levere meget gode tall og avkastning ved å levere løsninger som muliggjør dette!

Vi har et globalt mandat og ser først og fremst etter ledere innenfor sine segmenter og som har en etablert track-record både for teknologi og forretningsmodell

Les mer om FIRST Impact her.

Oil Rig

Analyse - 13.09.2021

Også den nye oljeskatten er en gavepakke til oljenæringen

Det nye oljeskattesystemet øker lønnsomheten for nye oljeprosjekter kraftig, spesielt for større prosjekter med lang investeringsperiode.

Peter Harald M FIRST Fondene

Seminar - 10.09.2021

FIRST Fondene seminar m/Harald Magnus Andreassen og Peter Hermanrud 8.september 2021

Her kan du se FIRST Fondene videopresentasjon fra 8.september 2021 med foredragsholdere Harald Magnus Andreassen (Sparebank1 Markets) og Peter Hermanrud (privat investor).