G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 06.10.2021

Markedskommentar september

Skyer i horisonten?

Om ikke september ble en direkte "farlig" måned, fikk vi oppleve noe volatilitet. Markedet har fått flere faktorer det kan bekymre seg over. Situasjonen rundt eiendomsselskapet Evergrande i Kina, innstramminger fra sentralbanker og fortsatt usikkerhet rundt inflasjonsutviklingen for å nevne noen. Aksjemarkedene har steget i lang tid uten nevneverdige korreksjoner, og det er derfor ikke unaturlig at markedene fokuserer noe mer på potensielle negative faktorer. Til tross for noe uro rundt vekstutsikter for tiden, tror vi det er for tidlig å frykte en resesjons-lignende tilstand i verdensøkonomien i 2021 eller 2022. Høy prising gjør det imidlertid fornuftig å være noe mer opptatt av nedsidebeskyttelse. Vi anbefaler derfor en ytterligere forsiktig reduksjon av aksjeandelen på vei inn i oktober.

Jonas Heyerdahl Finansavisen 2021

Markedskommentar - 30.09.2021

Markedet er for lite opptatt av mulige nedsidefaktorer

Generelt er dagens skyhøye profittmarginer ikke bærekraftige, ifølge FIRST-forvalter Jonas Heyerdahl. Selv søker han underprisede selskaper med sterke markedsposisjoner.

Martin Molsaeter Finansavisen

Markedskommentar - 27.09.2021

Investeringstemaer i høstmørket

Verdensindeksen har blitt nærmest amerikansk med nesten 70% eksponering mot USA. Og de mest spennende sektorene har veldig lav vekt. På tide å ta aktive valg. Jeg tror energi, materialer og finans blir de mest spennende sektorene i tiden fremover.

Oil Rig

Analyse - 13.09.2021

Også den nye oljeskatten er en gavepakke til oljenæringen

Det nye oljeskattesystemet øker lønnsomheten for nye oljeprosjekter kraftig, spesielt for større prosjekter med lang investeringsperiode.

I Stock 60834578 XLARGE beskjært mindre fil Copy

Markedskommentar - 07.09.2021

Markedskommentar august

September – en farlig måned?

Makroøkonomiske nyheter gjennom august har bekreftet inntrykket av noe svakere vekstmomentum i verdensøkonomien. Både aksje- og kredittmarkeder har fortsatt å ignorere dette gjennom august i form av forsiktig internasjonal børsoppgang og videre reduksjon i kredittpremier. September måned er den svakeste i løpet av kalenderåret hvis vi ser på gjennomsnittstall for Oslo børs de siste 25 år. Dette er fordi flere av de store "krakkene" har skjedd nettopp denne måneden. September har tross alt har gitt flere positive enn negative avkastningsmåneder historisk. Vi anbefaler en forsiktig undervekt i aksjer og gjør ingen endringer i dette på tross av at vi står i foran en "skummel" måned.

RENE Wvs FF

Markedskommentar - 27.08.2021

FIRST Impact videopresentasjon - Leting etter nye oljefelt – et veddemål mot verden?

Kull, naturgass og olje blir utkonkurrert, allerede. Det må beslutningstagerne i olje- og gassmarkedene ta hensyn til i analysene sine.