Nyheter

FIRST Nordic Real Estate 2022

Markedskommentar - 19.05.2022

FIRST Nordic Real Estate 3 år

Forvalter Thomas Nielsen gir i denne videopresentasjonen en oppdatering på eiendomsfondet FIRST Nordic Real Estate.

Jonas Heyerdahl FIRST Fondene september 2021

Markedskommentar - 18.05.2022

Fokuserer på kvalitetsselskaper

Kvalitetsselskaper burde gi god risikojustert meravkastning over tid og klare seg bra gjennom vanskelige perioder, ifølge FIRST Fondene-forvalter Jonas Heyerdahl.

I Stock 82753017 LARGE Copy

Markedskommentar - 04.05.2022

Markedssyn mai

Endelig lyttet markedene til FED

Så var ikke aksjemarkedene immune mot alle negative nyheter allikevel. Spesielt USA falt betydelig i april, noe som ikke er unaturlig da det amerikanske markedet har størst forekomst av høyt prisede (IT) selskaper. Denne type aksjer er mest utsatt for endringer i renten, og april har gitt kraftig renteoppgang i USA. Sentralbanken i USA (FED) har vært meget tydelige på at rentene vil bli satt opp kraftig fremover. Det store spørsmålet er om FED klarer å få ned inflasjonen tilstrekkelig gjennom å dempe etterspørselen "akkurat passe" - dvs. unngå en kraftig økonomisk nedtur (resesjon).

Finansavisen TV 2022

Markedskommentar - 26.04.2022

Ser stor oppside etter grønne tap

Forvalter Ole André Hagen var gjest hos Finansavisen TV, hvor han forklarer investeringsfilosofien i FIRST Impact, som investerer i selskaper som leverer løsninger til mange av de utfordringene verden står overfor i dag; avkarboniseringen av samfunnet, innovative helsetjenester, bruk av ny teknologi som kunstig intelligens og 5G.

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 06.04.2022

Markedssyn april

Ingenting biter på aksjemarkedene?

Tilsynelatende er aksjemarkedene immune mot det meste. Krigen i Ukraina ser ikke ut til å ta slutt med det første og uansett er det klart at den vil gi betydelig forstyrrelser i ulike forsyningskjeder i lang tid. Dette vil bidra ytterligere til et voksende inflasjonsproblem. Sammen med tøff retorikk fra sentralbankene har dette gitt kraftig stigende renter i mars. Sentralbankene kan ikke påvirke tilbudssiden og må derfor få ned inflasjonen gjennom å få redusert etterspørselen i økonomien via renteøkninger. Faren for at inflasjonen og renteøkninger gir en (for) kraftig oppbremsing i økonomien allerede i år har økt, men vi vurderer det fremdeles slik at en resesjonslignende situasjon er en historie for 2023 (eller senere).

Business 2089534 1920

Markedskommentar - 07.03.2022

Markedssyn mars

Ukraina skaper ny usikkerhet

Invasjonen i Ukraina har kastet om på mange forutsetninger i markedene. Rentene har falt kraftig tilbake i slutten av februar og aksjemarkedene (med ett unntak) har falt på usikkerhet om videre utvikling. Samtidig har prisene på energi og andre råvarer steget betydelig, noe som har gjort at Oslo Børs faktisk steg i februar. Historisk har såkalte geopolitiske hendelser gitt kun kortvarig og ikke veldig alvorlige negative markedseffekter. Denne situasjonen kan potensielt være mer alvorlig, bl.a. som følge av effektene det kan ha for energipriser på lengre sikt. Det er vanskelig å vite om tidspunktet for maksimal usikkerhet er foran oss eller bak oss. Vi har allerede en forsiktig holdning til risiko i form av undervekt i aksjer og high yield og gjør denne måneden kun en mindre nedjustering av norske aksjer som følge av svært sterk utvikling siste tiden.