G Crescoli 364214 Unsplash

Markedskommentar - 05.08.2020

Markedskommentar juli

Historisk kraftig fall i økonomisk vekst - inntjeningen i børsnoterte selskaper ikke like svak

Juli ble nok en måned med god avkastning i aksje- og kredittmarkedene. Som vi har beskrevet før har gjeninnhentingen i økonomien etter at bunnen ble passert i april vært sterk (og klart sterkere enn ventet). Selv om den økonomiske veksten i 2. kvartal var historisk svak, klarte de børsnoterte selskapene å unngå like stort fall i inntjeningen som analytikere hadde forventet på forhånd. Overraskende "gode" inntjeningsresultater i Q2 har dominert oppblomstring av antall corona-tilfeller frem mot siste halvdel av juli, som trolig forklarer noe svakere vekstsignaler aller siste uker (smitte-oppblomstring er nå allerede på vei ned igjen). Høsten byr samtidig på mer enn nok av potensielle utfordringer for markedene - geopolitiske gnisninger (Kina-USA) og presidentvalg i USA for å nevne noen.

Martin First Fondene Kommentar

Analyse - 03.08.2020

Tid for å banke til i europeisk bank

Historisk har du aldri tapt penger og tjent iallefall 100% ved å sitte med europeisk bank når prising har vært på dagens nivå pris/bok 0.5 i to år. Vi liker ING som har 80% oppside til der den var i starten av januar.

Bilde Thomas

Analyse - 30.07.2020

Alternative Investeringsfond har store fordeler

Da jeg startet FIRST Nordisk Eiendom og FIRST Norden Fokus i fjor var det avgjørende å ha mandatene på AIF-struktur. Jeg skal i denne artikkelen forklare hva AIF er og de store fordelene med denne fondsstrukturen.

Bilde Thomas

Markedskommentar - 11.07.2020

Et fond som knuser børsen, og et som blir knust

Thomas Nielsen i FIRST Norden Fokus har knust hovedindeksen i år. Rune Kaland, en av forvalterne i DNB Navigator, kan ikke si det samme.

Artikkel fra Finansavisen (11.07.2020) finner du som pdf under.

Ler mer om fondet her.

I Stock 60834578 Xlarge Beskjaert Mindre Fil Copy

Markedskommentar - 03.07.2020

Markedskommentar juni

Rekylen i økonomien er sterkere enn antatt, men ny oppblomstring av viruset i USA gir fornyet usikkerhet

Markedene var i hovedsak positive også i juni, men vi så enkelte større negative utslag. Makroøkonomiske indikatorer antyder at rekylen er enda sterkere enn antatt på forhånd. Samtidig ser vi tydelige tegn på at antall Korona-tilfeller øker kraftig i USA igjen. Spenninger mellom USA og Kina har også tidvis gitt noe usikkerhet i markedene. Kredittmarkedene i Norge og Norden forøvrig var positive og high yield fond steg med over 4 % i juni. Bedriftenes resultater for 2. kvartal, og enda viktigere, deres utsikter fremover, vil være viktig for den videre markedsutvikling. Selv om markedet trolig har priset inn fortsatt rask økonomisk gjeninnhenting, er det et viktig poeng at vi har passert bunnpunktet i denne økonomiske nedturen. Samtidig er verdsettelsen av aksjer nå gjennomgående høyere enn det langsiktige gjennomsnittet (kredittpremier er fremdeles høyere enn gjennomsnittet). Vi har derfor et nøytralt aksjesyn og positivt syn på high yield.

Thomas First Fondene 2020

Markedskommentar - 25.06.2020

Satt fulllastet da frier banket på

FIRST Norden Fokus satt med 11% av fondet i NetEnt da Evolution Gaming la inn bud på selskapet. Forvalter Thomas Nielsen investerer i nordiske børsnoterte selskaper som har en optimal kombinasjon av kvalitet og risiko. En egenutviklet modell som baserer seg på hardtastede, kvartalsviseregnskapsdata helt tilbake til 2006 måler dette. FIRST Norden Fokus er opp ca 30% i 2020.

Artikkel fra Finansavisen (25.06.2020) finner du som pdf under.

Ler mer om fondet her.