Joe Biden FIRST Fondene

Markedskommentar - 26.01.2021

USA fra mus til kjempe innenfor klimaarbeid på under en uke!

Joe Biden har startet første dag i presidentskapet med flere positive tiltak for å motvirke klimaendringer:

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 08.01.2021

Markedskommentar desember

Markedene har priset inn gode nyheter for det nye året – er det rom for ytterligere positive overraskelser?

Avslutningsmåneden er med på å illustrere et spesielt år – etter kraftig fall i februar og mars har avslutningen av året vært svært sterk. Oslo Børs steg nærmere 5% i desember etter rekordoppgangen i november, noe mer enn internasjonale markeder. Samtidig fortsatte kredittpremier å falle både i Norge og internasjonalt. Etter tradisjonelle verdsettelses-modeller er aksjemarkedene nå relativt høyt priset. Markedet synes imidlertid å være i ferd med å stille spørsmålstegn rundt gyldigheten av "gamle" modeller. Selv om historien ofte har straffet de som betrakter endringer som varige, gir dagens rentenivåer (som også er ventet å forbli lave lenge) støtte til å akseptere noe høyere prising enn normalt.

Martin First Fondene Kommentar

Markedskommentar - 04.01.2021

Aktive fond med dobbeltsjanse

De aktive fondene tjener på børsintroduksjoner, der de kan komme inn tidlig. Dessuten er overgangen fra «brunt» til grønt en gavepakke.

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 03.12.2020

Markedskommentar november

Markedene ristet av seg valgkvaler og korona-frykt. Sterkeste november måned noen sinne i Norge

Som vi antok forrige måned ville markedene se gjennom eventuell usikkerhet rundt presidentvalg og oppblomstring av korona. November måned bød på meget kraftig oppgang i aksjemarkedene og samtidig en veldig tydelig rotasjon i retning av sykliske aksjer og såkalte verdi-aksjer. Svært oppmuntrende resultater fra flere vaksine-produsenter gir håp om normalisering i løpet av 1. halvår 2021. I så fall vil svekkelsen vi ser i global økonomisk vekst nå fort bli avløst av fornyet sterk økonomisk innhenting i løpet av 1. kvartal neste år.

Erik Haugland FIRST Fondene

Markedskommentar - 24.11.2020

Finansavisen børsintervju med Erik Haugland

Børsintervju: FIRST-partner Erik Haugland tror aksjer og kreditt­obligasjoner vil fortsette å gjøre det bra. Han liker særlig verdiaksjer.

– I vår var verdensøkonomien i kraftig fall, og i løpet av noen uker gikk aksjemarkedene fra å være høyt priset til å bli attraktivt priset, konstaterer partner Erik Haugland i FIRST Fondene.

– Disse faktorene gjorde at vår investeringsmodell ga grønt signal for å øke risikoen.

FIRST AllWeather 2020

Analyse - 13.11.2020

FIRST AllWeather - verdien av disiplin

FIRST AllWeather har nylig endret navn for tydeligere å underbygge det vi ønsker å oppnå i fondet; en mer stabil, og på lang sikt, like god avkastning som aksjemarkedet. Det siste året er et godt eksempel.