Iluustrasjonsbilder 031218 036 Msm

Markedskommentar - 03.10.2019

Markedskommentar september

Aksjemarkedene steg i september, først og fremst som følge av noe mer positive signaler rundt handelsavtale-forhandlingene mellom Kina og USA. Videre utvikling på dette feltet samt Brexit-utfall representerer risikofaktorer i det korte bildet men disse er behørig diskutert, og i det minste delvis inndiskontert, i markedene. Vi tror det er mest sannsynlig at en videre og mer alvorlig økonomisk nedgang i USA først kommer i 2021, og uansett vil den fortone seg som mild i forhold til finanskrisen i 2008.

I Stock 49771484 Large

Markedskommentar - 04.09.2019

Markedskommentar august

Etter en svak åpning i begynnelsen av august er markedene nå om lag tilbake til utgangspunktet ved månedsstart. Makroøkonomiske nyheter har samtidig vært på den svake siden gjennom siste måned. I tillegg har den politiske risikoen økt, både i form av økt sannsynlighet for hard Brexit og faren for en lengre uløst handelskonflikt.

I Stock 88577133 Large

Markedskommentar - 06.08.2019

Markedskommentar juli

Fundamentale nyheter gjennom juli har vært relativt nøytrale. Globale makroøkonomiske nyheter har bekreftet og delvis forsterket inntrykket av en svak industrisektor og en tjenestesektor som holder relativt godt stand. Månedstall for privat konsum offentliggjort i juli i USA og Europa har vært klart positive.

I Stock 87089767 Large Copy

Markedskommentar - 03.07.2019

Markedskommentar juni

Aksjemarkedene er lite endret i forhold til nivåene primo mars som var siste tidspunkt hvor anbefalt aksjevekt ble redusert. På bakgrunn av at aksjemarkedene ikke har blitt dyrere i perioden samt at risikoen for en snarlig resesjon fremdeles anses å være lav, er det heller ikke naturlig å gjøre tilpasninger i aksje- eller kreditteksponeringen nå.

G Crescoli 364214 Unsplash

Markedskommentar - 06.06.2019

Markedskommentar mai

Den økonomiske oppgangskonjunkturen er moden og risikoen for at USA og verden ellers havner i en resesjonslignende tilstand er klart høyere enn normalt. Imidlertid mangler det noen viktige triggere for at dette skal skje i veldig nær fremtid. I tillegg er ubalansene i amerikansk økonomi nå mindre enn de tradisjonelt er – først og fremst som følge av at husholdningene har vært måteholdne i denne oppgangen (og snarere bygget ned gjeld). En eventuell resesjon blir derfor trolig mildere enn hva vi har opplevd før. Dette betyr sannsynligvis også at inntjeningen i selskapene ikke blir like hardt rammet som vanlig.

Illustrasjonsbilder 070618 023 Msm

Markedskommentar - 07.05.2019

Markedskommentar april

Som det fremkommer av vårt modellverktøy er vi i siste fase av den økonomiske oppgangskonjunkturen. En resesjon er dog trolig ikke nært forestående samtidig som ubalansene på noen områder er mindre enn de ofte er i forkant av kraftige resesjoner.