Nyheter

FIRST Podden Martin

Markedskommentar - 06.02.2023

FIRST-podden - Verdi i verdi? m/Martin Mølsæter og Ole André Hagen

I denne podcasten gir vi et tilbakeblikk på 2022, samt ser på utsiktene for 2023 der forvalterne Martin Mølsæter og Ole André Hagen begge tror at markedet blant annet lar seg begeistre av verdiaksjer.

I Stock 49771484 LARGE Copy

Markedskommentar - 02.02.2023

Markedssyn februar

Positiv start på året

Til tross for en tilnærmet flat norsk børs må starten på 2023 karakteriseres som positiv. Internasjonalt har aksjemarkedene utviklet seg positivt, og da spesielt i fremvoksende økonomier og Europa. Kredittpremier har også falt gjennom januar, både i Norge og internasjonalt.

Makroøkonomiske nyheter fortsetter å overraske positivt i Europa og vekststyrken synes rimelig godt opprettholdt i USA. I tillegg vil veksten i Kina tilta kraftig de neste kvartalene etter at korona-viruset nå nærmest har gjort seg ferdig i landet. Avtagende inflasjon med tilhørende økt tiltro til snarlig rentetopp og etterfølgende rentekutt i 2. halvår bidrar til positiv stemning i aksje- og kredittmarkedene.

Det er mindre sannsynlig at vi får en betydelig global økonomisk nedtur i nær fremtid etter de siste måneders hendelser. Dette reduserer også risikoen for store markedsutslag på kort sikt. På lengre sikt er det noen flere skjær i sjøen, først og fremst som følge av at det er begrenset vekstkapasitet i amerikansk økonomi (arbeidsledighet rekordlav etc.) og det faktum at aksjemarkedene i USA er høyere priset enn normalt.

Thomas Nielsen Oystein Bogfjellmo

Markedskommentar - 18.01.2023

Eiendom med Thomas Nilsen og Øystein Bogfjellmo

Ny episode ute av Børsbrøl-podden, denne gang om eiendom med Øystein Bogfjellmo som gjest.

FIRST Fondene Martin Thomas

Markedskommentar - 10.01.2023

Forvaltningsfilosofi - Martin Mølsæter

Podcast med Martin Mølsæter og Thomas Nielsen. Martin forteller blant annet om sitt første aksjekjøp, forvaltningsfilosofien i FIRST Generator og FIRST Global Focus og deler sine tanker om markedet i 2023.

FIRST Impact

Markedskommentar - 09.01.2023

FIRST Impact oppsummerer 2022

Videopresentasjon av FIRST Impact som oppsummerer 2022. Svakt negativt i et tøft marked, men bedre enn referanseindeks. Gode utsikter gitt eksponering mot vekstmarkeder og lav prising av porteføljen med P/E under 10x.

G crescoli 364214 unsplash

Markedskommentar - 03.01.2023

Markedssyn januar

2023 - et bedre år for investorer?

Norske investorer opplevde nok 2022 som mindre dramatisk enn internasjonale investorer. En internasjonal investor med en portefølje bestående av obligasjoner og aksjer har typisk opplevd verdifall på 15-20 % gjennom fjoråret. Sektoreksponering på Oslo Børs (først og fremst gjennom stort innslag av energi) samt typisk lavere rentedurasjon i norske obligasjonsporteføljer har gitt klart mindre dramatiske utfall for Norges-orienterte investorer. Utviklingen for finansmarkedene i 2023 vil i stor grad avhenge av hvor kraftig den økonomiske nedturen blir, spesielt i USA. Dette vil igjen avhenge av hvor treffsikker sentralbanken i USA er i rentefastsettingen og hvor mye arbeidsmarkedet må svekkes for å dempe lønnsveksten tilstrekkelig til at inflasjonen reduseres i retning av det langsiktige målet.

Økonomisk nedgang (resesjon) i USA er uvanlig vel omtalt, og representerer således ikke en "sort svane" for markedene. Styrken i den økonomiske nedgangen er derimot høyst usikker. Sammen med det som fortsatt må karakteriseres som et relativt høyt priset aksjemarked i USA gjør det fornuftig å ha en noe lavere vekt i aksjer og high yield enn normalt ved inngangen til 2023.

Risikomomenter nevnt over samt andre viktige faktorer som f. eks. utviklingen i Kina (utfordringer med Covid og eiendomssektoren) og krigen i Ukraina vil kunne bli helt eller delvis avklart i løpet av året, noe som trolig vil gi interessante muligheter i løpet av 2023.