Nyheter

Bilde1erdfdfgdfgfdg

Markedskommentar - 06.12.2023

FIRST Opportunities 3. kvartal-oppsummering

FIRST Opportunities hadde en god måned med en avkastning på 5,1 % for november. Dette var 3,7 % bedre enn fondets referanseindeks. Hittil i år er fondet opp 13,3 % som er 8,2 % bedre enn referanseindeks.

Her følger en kort oppsummering av 3. kvartal for alle fondets posisjoner.

NOVO FIRST

Markedskommentar - 04.12.2023

FIRST-podden #7 med Jøran Hjelmesæth: «Novo’s vidunderkur slanker både kropp og lommebok?»

Slankepillen som har rystet legemiddelbransjen med eventyrlig vektreduksjon hos mange, mens aksjonærene i Novo Nordisk er blitt fetere og fetere! Men hvem passer pillen for og hvilke langtidseffekter har den? Fedmeekspert, seksjonsoverlege og professor Jøran Hjelmesæth hjelper oss med noen av svarene.

Pen and paper illustration

Markedskommentar - 04.12.2023

Markedssyn desember

Rente-bonanza

Markedene fikk for alvor tro på at rentetoppen er nådd og at sentralbankene vil begynne å kutte allerede i 1. halvår 2024. Gode inflasjonstall og mer "duete" uttalelser, spesielt fra sentralbanken i USA, ga kraftige rentefall i november. Samtidig er oppfatningen at veksten holder seg på et godt nok nivå i USA. Dermed steg internasjonale aksjemarkeder kraftig gjennom november (ca. 8%). Oslo Børs viste mer moderasjon og steg kun 2%.

Historien gir god støtte for at aksjemarkedene utvikler seg positivt ifm. at renteforventninger endrer seg så kraftig (i positiv) retning som nå. For at den positive utviklingen skal fortsette over tid må man se at økonomien ikke utvikler seg for svakt. Her ligger hovedutfordringen for den mer langsiktige utviklingen for aksjemarkedene. Den amerikanske økonomien må sies å være i en moden fase og må derfor forventes å vokse på eller under trendvekst fremover. De fundamentale forholdene (vekstutsikter og verdsettelse) tilsier imidlertid begrenset fare for kraftige reprisinger i markedene. En mer sideveis utvikling synes mer sannsynlig. Alternativavkastningen i ulike rentemarkeder er selv etter rentefall i november tilstrekkelig attraktive for å opprettholde en høyere eksponering enn normalt mot investment grade obligasjoner.

Thomas Nielsen FIRST

Markedskommentar - 01.12.2023

14 grunner til at børsnotert eiendom er interessant

FIRST Veritas forside 3

Markedskommentar - 06.11.2023

First Veritas - Fondspresentasjon November 2023

Oppdatert videopresentasjon for FIRST Veritas

Illustrasjonsbilde Copy Copy

Markedskommentar - 06.11.2023

Markedssyn november

Høy vekst men svake markeder

Oktober har vært preget av sterke nøkkeltall fra USA og politiske signaler fra Kina har også vært positive. Europeiske nøkkeltall viser fortsatt tegn på en stagnerende økonomi. Veksten i amerikansk økonomi var nesten 5 % i 3. kvartal, noe som isolert burde være positivt for aksjemarkedet, spesielt når det over lang tid har vært fryktet en resesjon. Imidlertid har lange renter steget betydelig også i oktober, delvis som en funksjon av sterke makroøkonomiske tall. Dette bidro til at amerikanske aksjer falt 2 % i måneden mens globale aksjer samlet (MSCI World) falt 3 % (målt i USD). NOK svekket seg imidlertid betydelig gjennom oktober slik at målt i NOK steg faktisk internasjonale aksjer med 1,6 %. NOK er "uforklarlig" svak, ut fra kortsiktige forklaringsfaktorer som rentedifferanse til utlandet, oljepris og generell risikovilje. NOK fremstår uforklarlig svak også ut fra fundamentale forhold som konkurransekraft, utenriksøkonomi og størrelse på oljefondet.

Selskapsrapportering for 3. kvartal har startet bra i USA mens den har vært mer blandet i Europa og Norge. Felles for alle markeder er imidlertid at svakhet i rapportering blir straffet hardt. Oktober har ikke gitt ny informasjon som tilsier endret markedssyn. Det betyr fortsatt nøytralvekt i norske aksjer og high yield samt undervekt i internasjonale aksjer. Sikre obligasjoner (Investment grade) med en viss rentebinding fremstår attraktivt priset og vi har en overvekt her.