Markedsrapport - 06.02.2018

«Som januar går – så går også resten av året»

2018 startet opp med sterk utvikling i finansmarkedene – spesielt i USA hvor aksjemarkedet endte opp nesten 6 %. I finansmarkedene er det et gammelt ordtak som sier at januar bestemmer utviklingen for resten av året. Ved inngangen til februar er imidlertid optimisme snudd til pessimisme og frykten for inflasjon og økte renter dominerer. Vi tror dette er en klassisk korreksjon og ikke starten på et dypt og langvarig fall i markedene.

Les mer

Markedsrapport - 04.01.2018

2017 ga rekordhøy avkastning og vi er 9 år inne i oppgangen – hva kan 2018 bringe?

2017 viste seg å bli et svært godt år for aksje- og kredittinvestorer. Sterkere og bredere fundert global økonomisk vekst med tilhørende oppgang i selskapsinntjening var hovedforklaringen til sterke markeder. Normalt sett ville vi nå ha vært på overtid i oppgangen, men spørsmålet er om dette er normale tider. 

Les mer

Markedsrapport - 05.12.2017

Global økonomisk vekst er rekordhøy – vil det vedvare?

Den globale veksten er nå – med unntak av den første rekylfasen etter finanskrisen – den sterkeste vi har sett på snart 10 år. Dette har bidratt til å gi sterk utvikling i aksje- og kredittmarkedene i 2017. Vil de gode nyhetene fra realøkonomien fortsette eller er det nå så bra som det kan bli?

Les mer

Markedsrapport - 03.11.2017

Rekordlenge siden forrige korreksjon i aksjemarkedene – hva så?

Det er 16 måneder siden siste korreksjon i aksjemarkedene. Dette er uvanlig lenge, men bør du ta hensyn til det? Vi argumenter for at det viktigste er å ha et langt tidsperspektiv samt å fokusere på fundamentale forhold som prising. 

Les mer

Markedsrapport - 01.11.2017

Vedtektsendring - FIRST Generator og FIRST Norge Verdi

Finanstilsynet har godkjent endring i vedtektene for FIRST Generator og FIRST Norge Verdi. Se vedlegg for mer informasjon.

Les mer

Tidligere Markedsrapporter