Thomas Nielsen FIRST Veritas 2020 oktober

Markedskommentar - 19.10.2020

Hvor lenge bør du eie en aksje?

«Hvor lenge eier du i snitt en aksje?» Dette spørsmålet kommer i mange ulike varianter og er blant de jeg får oftest. Det er et godt spørsmål som raskt kan lede frem til flere viktige deler av essensen i en investeringsfilosofi.

Jonas heyerdahl FA

Markedskommentar - 16.10.2020

Innertier i SMB-markedet

Coronakrisen har torpedert avkastningen for en rekke fondsforvaltere. Men for FIRST Fondene-forvalter Jonas Heyerdahl har "småselskapene" gitt en voldsom avkastning.

Buy Sell FIRST Fondene oktober 2020

Markedskommentar - 06.10.2020

Markedskommentar september

Tradisjonen tro ga september noe mer uroligheter i markedene, men ingen dramatikk å spore. Manglende alternativer til aksjer - "There Is No Alternative (TINA)" - dominerer

Tradisjonen tro ga september litt mer urolige markeder. En viss høydeskrekk ift. prising, spesielt av teknologi-relaterte selskaper gjorde seg gjeldende, spesielt i begynnelsen av måneden. Hovedbildet er fremdeles at global økonomi henter seg videre inn. Imidlertid ser vi visse tegn til at oppblomstring av korona-tilfeller i Europa gir noe fornyet uro innenfor tjenesteytende næringer. Presidentvalget i USA er en kjent risikofaktor og det samme er korona-viruset. Selv om begge disse og andre faktorer kan gi støy på kort sikt vil global økonomi fortsatt bedres og understøtte markedene.

Jonas Heyerdahl FIRST Fondene

Markedskommentar - 05.10.2020

Børsintervjuet i Finansavisen med Jonas Heyerdahl

"Ikke la gårdigheten ta overhånd"

FIRST Fondene-forvalter Jonas Heyerdahl unngår de "hotte" børsrakettene og satser heller på langsiktige investeringer i kvalitetsselskaper. Se vedlegg for hele artikkelen fra Finansavisen 3. oktober.

Se følgende linker for mer informasjon om aksjefondene som Jonas forvalter:

FIRST Norge Fokus

FIRST SMB

Alexander Andrews 636454 Unsplash Copy 3

Markedskommentar - 03.09.2020

Markedskommentar august

Globale aksjer opp mer enn 50 % fra mars - prisingen begynner å bli en utfordring

Optimismen var godt opprettholdt gjennom juli. Aksjemarkedene i ulike regioner i verden steg fra 4 % (Norge) til 7 % (USA) målt i lokal valuta. En styrket NOK ga imidlertid Oslo Børs en tetplass sammen med det amerikanske markedet når vi målet avkastning i NOK. Gjeninnhentingen i økonomiene fortsetter, og spesielt gjør dette seg gjeldende for vareforbruket blant husholdningene. Økonomiske nøkkeltall for juli og august indikerer tydelig at fallet i globalt BNP på ca. 9 % siden Q4/19 delvis vil bli reversert i løpet av dette kvartalet. Det amerikanske aksjemarkedet er nå tilbake på all time high igjen. Oppgangen er imidlertid veldig ujevn og er dominert av globale selskaper som har styrket sin posisjon gjennom 2020 (Amazon, Apple, Google etc.). Det er ventet kraftig forbedring i resultatutviklingen for børsnoterte selskaper fremover og fravær av klart negative nyheter forklarer hvorfor markedet foretrekker aksjer fremfor renteplasseringer med svært lave avkastningsmuligheter.

Illustrasjonsbilder Bw 070618 018 Msm 2Test2

Analyse - 31.08.2020

Aker traff karbonplanken

EU vil ha opp CO2-kvoteprisene, og EU styrer tilbudet av kvoter. Da kommer prisen til å gå opp, og investorer og bedrifter posisjonerer seg allerede.