Business 2089534 1920

Markedskommentar - 06.02.2020

Markedskommentar januar

Markedene åpnet det nye året som de sluttet fjoråret - i en positiv tone. Troen på bedring i global økonomi fortsatte å være toneangivende. Imidlertid ble denne optimismen avløst av frykt for negative effekter fra Corona-viruset i Kina. Tidligere erfaringer med denne type virus indikerer at effektene vil være kortvarige (både for økonomien og markedene). Oslo Børs endte måneden ned 2 % mens en kraftig kronesvekkelse gjorde at internasjonale aksjer steg med 4 % målt i NOK (uendret i lokal valuta). High yield markedet i Norden har startet året godt med en viss inngang i kredittpremiene.

FIRST Fondene 2018 01

Markedskommentar - 03.02.2020

Smittet, men snart på beina igjen

På kort sikt kan Verdens Helseorganisasjons globale smittevarsel være en god kjøpsmulighet av sykliske aksjer. På lengre sikt kan lav tilbudsvekst bidra til høyere lønnsomhet og høyere aksjekurser.

Test 666

Markedskommentar - 10.01.2020

Tallene taler for seg; verdiskapning i eiendom skyldes ikke bare lavere renter

I FIRST Nordisk Eiendom investerer vi i eiendomsselskaper som er flinke til å utvikle eiendomsverdiene over tid, dette er mye viktigere enn fallende renter som alle har glede av. Det er ikke urimelig å forvente en verdiskapning i porteføljeselskapene våre på opp mot 20% i 2020.

Illustrasjonsbilder 070618 022 Msm 2

Markedskommentar - 08.01.2020

Markedskommentar desember

Aksjemarkedene steg 3-4 % både ute og i Norge i årets siste måned (lokal valuta). NOK styrkelse eliminerte imidlertid oppgangen i internasjonale aksjer, målt i NOK. Dette markerer avslutningen på et svært sterkt år i aksjemarkedene. Markedene er alltid opptatt av vendepunkter, og bedringen i industrisektoren globalt siste måneder er positive nyheter for markedet. En sannsynlig ordnet Brexit prosess og "fase 1-avtale" mellom Kina og USA gir også positive impulser til markedene. Vår strategi er tuftet på verdsettelse og en langsiktig vurdering av den økonomiske konjunktursyklusen, men de positive faktorene som nevnt over påvirker timing og styrke i vår gradvise tilpasning. Vi gjør følgelig ingen endringer i allokeringen ved inngangen til 2020.

Martin Molsater First Fondene 2020 3

Markedskommentar - 03.01.2020

Konvertible obligasjoner er bra for investorer og desperate selskaper

At hedgefond er svært aktive i konvertible obligasjoner er et varselssignal om at det er dyr finansiering for selskapene. Men noen ganger bare «må» man. Norwegian har utstedt en konvertibel obligasjon som åpenbart ser mer attraktiv ut enn aksjen.

Ligningskurser 2019 First Fondene 4

Markedskommentar - 02.01.2020

Ligningskurser 31.12.2019

Ligningskurser-2019-FIRST-Fondene.JPG#asset:2678

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK