Bilde Thomas

Analyse - 30.07.2020

Alternative Investeringsfond har store fordeler

Da jeg startet FIRST Nordisk Eiendom og FIRST Norden Fokus i fjor var det avgjørende å ha mandatene på AIF-struktur. Jeg skal i denne artikkelen forklare hva AIF er og de store fordelene med denne fondsstrukturen.

Bilde Thomas

Markedskommentar - 11.07.2020

Et fond som knuser børsen, og et som blir knust

Thomas Nielsen i FIRST Norden Fokus har knust hovedindeksen i år. Rune Kaland, en av forvalterne i DNB Navigator, kan ikke si det samme.

Artikkel fra Finansavisen (11.07.2020) finner du som pdf under.

Ler mer om fondet her.

I Stock 60834578 Xlarge Beskjaert Mindre Fil Copy

Markedskommentar - 03.07.2020

Markedskommentar juni

Rekylen i økonomien er sterkere enn antatt, men ny oppblomstring av viruset i USA gir fornyet usikkerhet

Markedene var i hovedsak positive også i juni, men vi så enkelte større negative utslag. Makroøkonomiske indikatorer antyder at rekylen er enda sterkere enn antatt på forhånd. Samtidig ser vi tydelige tegn på at antall Korona-tilfeller øker kraftig i USA igjen. Spenninger mellom USA og Kina har også tidvis gitt noe usikkerhet i markedene. Kredittmarkedene i Norge og Norden forøvrig var positive og high yield fond steg med over 4 % i juni. Bedriftenes resultater for 2. kvartal, og enda viktigere, deres utsikter fremover, vil være viktig for den videre markedsutvikling. Selv om markedet trolig har priset inn fortsatt rask økonomisk gjeninnhenting, er det et viktig poeng at vi har passert bunnpunktet i denne økonomiske nedturen. Samtidig er verdsettelsen av aksjer nå gjennomgående høyere enn det langsiktige gjennomsnittet (kredittpremier er fremdeles høyere enn gjennomsnittet). Vi har derfor et nøytralt aksjesyn og positivt syn på high yield.

Thomas First Fondene 2020

Markedskommentar - 25.06.2020

Satt fullastet da frier banket på

FIRST Norden Fokus satt med 11% av fondet i NetEnt da Evolution Gaming la inn bud på selskapet. Forvalter Thomas Nielsen investerer i nordiske børsnoterte selskaper som har en optimal kombinasjon av kvalitet og risiko. En egenutviklet modell som baserer seg på hardtastede, kvartalsvise regnskapsdata helt tilbake til 2006 måler dette. FIRST Norden Fokus er opp ca 30% i 2020.

Artikkel fra Finansavisen (25.06.2020) finner du som pdf-fil under.

Les mer om fondet her.

Martin Molseter August 3

Analyse - 23.06.2020

Økonomisk nedtur gir signal om opptur for verdiaksjer

6 ganger siste 30 år har verdensøkonomien bunnet ut etter en større økonomiske nedtur. Hver gang har det vært startskuddet for å eie verdiaksjer de neste årene. Denne gangen ser det spesielt attraktivt ut. Jeg liker særlig Elkem og Norsk Hydro på kort sikt.

Alexander Andrews 636454 Unsplash Copy 3

Markedskommentar - 05.06.2020

Markedskommentar mai

Har markedene glemt at vi er midt i den dypeste økonomiske nedturen siden 1930-tallet?
(Nei, ikke nødvendigvis, men da bør alt gå på skinner fremover)

Aksje- og kredittmarkeder har steget kraftig gjennom mai og inn i juni. Gjennom mai har vi sett gjenåpning av økonomier på begge sider av Atlanteren, foreløpig uten alvorlig oppblomstring av Korona-tilfeller. Økonomiske nøkkeltall har fortsatt å normalisere seg i land som er mest fremskredet (som Kina). Markedene gjør rett i å se bort fra svake tall i dag, vel og merke under forutsetning av at veksten tar seg raskt opp igjen. Det er nå mindre toleranse priset inn i markedene for en mer langvarig normaliseringsperiode. Normaliseringen kan trekke ut i tid som følge av ny oppblomstring av virus eller at negative 2. runde effekter (høyere arbeidsledighet etc.) gjør at det tar lang tid å komme tilbake til gamle nivåer på verdiskapning i økonomien og i bedriftene. Som vi skrev forrige måned er det nærmest helt sikkert at bunnen i økonomien ble passert i april. Dette er et sterkt signal for markedene. Vi er nøytral vektet i aksjer og overvektet i high yield, noe vi føler er en fornuftig avveining mellom det faktum at bunnen i økonomien er passert og at markedene er svært optimistiske til hvor raskt normalisering vil skje.