Illustrasjonsbilder 031218 015 Msm 2

Markedskommentar - 04.12.2019

Markedskommentar november

Oppgangen i aksjemarkedene fortsatte gjennom november, også for sykliske selskaper, etter ytterligere tegn til stabilisering i vekstutsikter for global industrisektor. Politiske nyheter rundt handelsavtale USA/Kina og Brexit tenderte også til å være støttende for markedet. 3. kvartals selskapsrapportering er nå helt ferdigstilt og forløp bedre enn fryktet (men ikke bedre enn offisielle forventninger). Denne cocktailen har vært en god miks for markedet de siste månedene. I tråd med metodikk reduseres aksjevekten "ett knepp" til etter 2-3 måneder med solid kursoppgang. Nedvektingen skjer i internasjonale aksjer som har steget mest både siste måneder og så langt i år. Vekten i high yield endres ikke.

Martin Molsaeter Finansavisen

Markedskommentar - 25.11.2019

Porteføljetilpasning for et raskere grønt skift enn ventet

Økende fokus på å prise klimarisiko riktig kan få store konsekvenser for lønnsomheten innen ulike industrier. Det fins mange tradisjonelle verdiaksjer som kan bli vinnere, hvis overgangen til en grønnere verden går raskere enn ventet. Skjer det ikke, er aksjene fortsatt billige.

FIRST Fondene compass

Markedskommentar - 05.11.2019

Markedskommentar oktober

Aksjemarkeder steg i oktober etter økt optimisme knyttet til forhandlinger mellom Kina og USA. Markedene tar også sats på at avmatningen i global industrisektor nå står foran et vendepunkt. Signaler gjennom siste måned bekrefter dette slik vi vurderer det. Vi tror derfor ikke at svakheten i industrisektoren sprer seg til resten av økonomien nå. Også andre nøkkeltall bekrefter at en bredere økonomisk nedgang trolig ikke vil inntreffe før i 2021. Vi gjør ingen endringer i anbefalt vekting av aksje- og kreditteksponeringen i begynnelsen av november.

FIRST Fondene 2

Markedskommentar - 03.10.2019

Markedskommentar september

Aksjemarkedene steg i september, først og fremst som følge av noe mer positive signaler rundt handelsavtale-forhandlingene mellom Kina og USA. Videre utvikling på dette feltet samt Brexit-utfall representerer risikofaktorer i det korte bildet men disse er behørig diskutert, og i det minste delvis inndiskontert, i markedene. Vi tror det er mest sannsynlig at en videre og mer alvorlig økonomisk nedgang i USA først kommer i 2021, og uansett vil den fortone seg som mild i forhold til finanskrisen i 2008.

FIRST Fondene 3

Markedskommentar - 04.09.2019

Markedskommentar august

Etter en svak åpning i begynnelsen av august er markedene nå om lag tilbake til utgangspunktet ved månedsstart. Makroøkonomiske nyheter har samtidig vært på den svake siden gjennom siste måned. I tillegg har den politiske risikoen økt, både i form av økt sannsynlighet for hard Brexit og faren for en lengre uløst handelskonflikt.

FIRST Fondene 4

Markedskommentar - 06.08.2019

Markedskommentar juli

Fundamentale nyheter gjennom juli har vært relativt nøytrale. Globale makroøkonomiske nyheter har bekreftet og delvis forsterket inntrykket av en svak industrisektor og en tjenestesektor som holder relativt godt stand. Månedstall for privat konsum offentliggjort i juli i USA og Europa har vært klart positive.

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK