Thomas Nielsen Qa Mai 2020

Analyse - 28.05.2020

Videopresentasjon Q & A med Thomas Nielsen

Forvalter Thomas Nielsen svarer på spørsmål om sine fond FIRST Norden Fokus og FIRST Nordisk Eiendom, samt generelle spørsmål om forvaltning.

Les mer om FIRST Norden Fokus her

Les mer om FIRST Nordisk Eiendom her

First Nordisk Eiendom Mai 2020 Thomas Nielsen

Markedskommentar - 19.05.2020

FIRST Nordisk Eiendom

FIRST Nordisk Eiendom er et aksjefond som i dag består av 12 nordiske børsnoterte aksjer. Selskapene vi eier har høy kvalitet, og skaper verdier både gjennom leieinntekter og utvikling av eiendom. FIRST Nordisk Eiendom ble etablert 16.mai 2019.

Les mer om FIRST Nordisk Eiendom her


Martin Molsater First Fondene 2020 Redigert

Analyse - 18.05.2020

Oljemarkedet strammer seg til

Fortere enn mange tror vil det bli balanse i oljemarkedet. Derfor kan BWO anbefales, som tjener svært godt med oljepriser over 15 dollar fatet.

G Crescoli 364214 Unsplash

Markedskommentar - 06.05.2020

Markedskommentar april

Bunnen er passert - hva nå?

Aksjemarkedene har i løpet av april tatt delvis sats på at vi får en rask rekyl i økonomisk vekst og bedriftenes inntjening fra dagens nivåer (vi er i ferd med å passere bunnen). Også kredittmarkedene har rekylert i april, men ikke i samme grad. Nedgang i virus-tilfeller har bidratt positivt for markedssentimentet og vi er i ferd med å få en oppmykning av restriksjonene som har gitt det største fallet i verdiskapningen i verden siden depresjonen på 1930-tallet. Det kraftige fallet garanterer at sekvensiell vekst blir god i 3. kvartal men det kritiske spørsmålet vil etterhvert bli om gjeninnhentingen blir rask nok til å understøtte videre oppgang i markedene. Bedriftenes vilje til å investere og ikke minst husholdningenes vilje til å bruke penger vil avgjøre dette. Usikkerheten her går på om hvor raskt restriksjonene kan fjernes uten at vi får ny oppblomstring av viruset samt omfanget av mulige negative 2. runde effekter, f. eks. i form av at økt arbeidsledighet gir svakere forbruk. Selv om verdsettelse av det amerikanske aksjemarkedet fremdeles må betraktes som høyere enn normal, gjelder dette ikke resten av verden og helt klart ikke kredittmarkedet.

Thomas Nielsen First Fondene Finansavisen

Markedskommentar - 16.04.2020

FIRST Norden Fokus

FIRST Norden Fokus er det eneste fondet i Norden med positiv avkastning i år. Hemmeligheten til Thomas Nielsen er en egenutviklet modell som kun ser på historiske regnskapstall. Under finner du artikkel i Finansavisen fra 14. april.

Klikk på dokumentet under for å lese artikkelen.

FIRST Fondene Kompass

Markedskommentar - 06.04.2020

Markedskommentar mars

Corona viruset slo for fullt inn i markedene i mars. På toppen av dette fikk vi et kraftig oljeprisfall etter sammenbrudd i forhandlinger mellom OPEC og Russland. De ulike regionale aksjemarkedene falt fra 13-17 % i løpet av måneden. Fra toppen til (foreløpig) bunn 23. mars er de fleste aksjemarkeder ned 30-35% i lokal valuta. Kredittmarkeder i hele verden har sett enda større verdifall (justert for risiko) slik vi vurderer det, og spesielt gjelder dette det nordiske high yield markedet. Etter 23. mars har markedene steget noe, men endringene dag til dag er noen av de største vi har sett gjennom historien. Det raske verdifallet og den voldsomme volatiliteten skyldes de store økonomiske konsekvensene av virus-situasjonen og usikkerheten knyttet til hvordan dette vil utvikle seg fremover. Restriksjoner som nå er innført for store deler av verden gjelder både bedrifter og privatpersoner og gir enorme negative økonomiske effekter, i alle fall i det korte bildet.