First Fondene Thomas Nordnet 2020

Markedskommentar - 03.04.2020

Thomas Nielsen gjestet Pengepodden

Fondsforvalter Thomas Nielsen gjestet i går Pengepodden. Thomas snakket blant annet om sine to fond FIRST Norden Fokus og FIRST Nordisk Eiendom, hva som kjennetegner kvalitetselskaper og svarte på generelle spørsmål om markedet.

Klikk her for å høre opptaket

FIRST Fondene 2020 kommentar

Markedskommentar - 02.04.2020

En kort videopresentasjon om markedet - April 2020

Skal man investerer nå eller kaste kortene? En kort kommentar om de siste hendelser i markedet fra daglig leder i FIRST Fondene, Erik Haugland.

FIRST Norden Fokus 2020 mars

Markedskommentar - 25.03.2020

FIRST Norden Fokus videopresentasjon

FIRST Norden Fokus er et litt annerledes fond. Jeg stoler aldri på hva selskaper eller andre forteller og antar. Det er heller ingen grunn til å tro at jeg selv har større ekspertise til å vurdere markeder, bransjer eller trender og heller ikke gjenkjenne om selskaper har ledende produkter, unik kompetanse, vinnende organisasjonskultur, god forretningsmodell eller sterk ledelse noe bedre enn andre har.

FIRST Fondene 12

Markedskommentar - 13.03.2020

Langsiktig avkastningsutsikter er nå gode

 • Oslo Børs er nå priset på nivåer som historisk alltid har gitt positiv avkastning neste 3 år
  • Pris/Bok er nå 1.42 (snitt 1.77)
  • Gjennomsnittlig avkastning neste 3 år fra dette nivået er 77 % (21 % annualisert)
 • Aksjeandelen i FIRST Allokering har vært lav – vi har nå startet å øke aksjevekten gradvis igjen
 • Det hersker stor usikkerhet i markedene – som det alltid gjør i denne type situasjoner (det er derfor markedene faller)
 • Utbredelsen av viruset vil fortsatt øke i Vesten og gi store negative økonomiske effekter i 1. halvår (dette er reflektert i markedskursene)
 • Det er allerede gjennomført, og vil bli annonsert nye, store økonomiske stimulanseprogram
 • Virus-utbruddet vil komme under kontroll (Kina og Sør Korea er der allerede)
 • Markedene vil på et tidspunkt fokusere på økonomisk rekyl som vil følge av at virus-situasjonen kommer under kontroll (normalisering) og positive effekter av ekstraordinære stimulansetiltak

Erik Haugland, FIRST Fondene

First Fondene Videopres 222

Markedskommentar - 11.03.2020

Videopresentasjon m/ Harald Magnus Andreassen og Martin Mølsæter 10.mars.

Her kan du se FIRST Fondene videopresentasjon fra 10.mars med foredragsholdere Harald Magnus Andreassen (Sparebank1 Markets) og Martin Mølsæter (FIRST Fondene).

 • Introduksjon av Erik Haugland (FIRST Fondene)
 • HARALD MAGNUS ANDREASSEN, Sparebank 1 Markets: "Virusfrykt på børsene. Starten på en større nedtur?"
 • MARTIN MØLSÆTER, FIRST Fondene: "Verdiaksjer på 40-års lav. Skal man kaste kortene eller kjøpe?

Martin First Fondene Kommentar

Markedskommentar - 10.03.2020

Er verdiaksjecaset dødt?

13 år med 40% underavkastning tærer på investorers tro på verdiaksjer. Men det har skjedd flere ganger tidligere. Oddsen ser bra ut, og det grønne skiftet kan bidra til å hjelpe.