FIRST Fondene 9

Markedskommentar - 09.03.2020

FIRST Fondene sitt lunsjseminar 10.mars blir avlyst

Av hensyn til kunder og ansatte vil FIRST Fondenes seminar i morgen 10. mars dessverre bli kansellert.

Vi vil imidlertid gjøre videoopptak av presentasjonene til Harald Magnus Andreassen og Martin Mølsæter, og publisere videoopptaket så raskt som mulig.

Vi takker for forståelsen.

Illustrasjonsbilder 031218 015 Msm Kopi

Markedskommentar - 05.03.2020

Markedskommentar februar

Spredning av Corona-viruset utover Kinas grenser, og da spesielt i form av kraftige utbrudd i Italia, ga store negative utslag i markedene i februar. Fra nærmest å neglisjere viruset totalt falt markedene ca.12 % bare den siste uken i måneden. De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet (eller rettere sagt tiltakene for å redusere spredningen) vil bli signifikante, spesielt i Kina. Dette er "alle" enige om, men usikkerheten går på hvor langvarig effekten blir. Dette er igjen en funksjon av hvordan viruset sprer seg utover Kina (hvor utbredt og når får man kontroll) samt de mulige negative følge-effektene (lavere konsum som følge av frykt og eventuelle oppsigelser etc.). Utfallsrommet ift. markedsutvikling fremstår nå som svært binær; Corona-viruset kan gi mer langvarig økonomisk nedgang (resesjon) som følge av stor og mer langvarig utbredelse av viruset samt negative følgeeffekter på etterspørsel. Alternativt kan utbruddet bli brakt raskt under kontroll og midlertidig vekst-svekkelse bli avløst av kraftig gjen-innhenting, også understøttet av kraftige stimulanser. I så fall vil markedene "se gjennom" kortsiktig svekkelse og gi grunnlag for en klar oppgang i aksjemarkedene.

First Norden Forside

Markedskommentar - 02.03.2020

FIRST Norden Fokus videopresentasjon

FIRST Norden Fokus er et litt annerledes fond. Jeg stoler aldri på hva selskaper eller andre forteller og antar. Det er heller ingen grunn til å tro at jeg selv har større ekspertise til å vurdere markeder, bransjer eller trender og heller ikke gjenkjenne om selskaper har ledende produkter, unik kompetanse, vinnende organisasjonskultur, god forretningsmodell eller sterk ledelse noe bedre enn andre har.

Thomas Nielsen First Fondene 2

Markedskommentar - 20.02.2020

Fanger opp kvalitetsselskapene

Bestående av nøye utvalgte selskaper av høy kvalitet i ulike bransjer, mener vi FIRST Norden Fokus blir et bra fond å eie i 2020: Fondet investerer utelukkende i selskaper med overlegen kvalitet. Over tid kommer mer enn 90 prosent av markedets avkastning fra inntjeningsvekst og utbytte, under ti prosent fra reprising. Denne andelen er enda mer ekstrem for fremragende selskaper med høy verdiskapning.

Business 2089534 1920

Markedskommentar - 06.02.2020

Markedskommentar januar

Markedene åpnet det nye året som de sluttet fjoråret - i en positiv tone. Troen på bedring i global økonomi fortsatte å være toneangivende. Imidlertid ble denne optimismen avløst av frykt for negative effekter fra Corona-viruset i Kina. Tidligere erfaringer med denne type virus indikerer at effektene vil være kortvarige (både for økonomien og markedene). Oslo Børs endte måneden ned 2 % mens en kraftig kronesvekkelse gjorde at internasjonale aksjer steg med 4 % målt i NOK (uendret i lokal valuta). High yield markedet i Norden har startet året godt med en viss inngang i kredittpremiene.

FIRST Fondene 2018 01

Markedskommentar - 03.02.2020

Smittet, men snart på beina igjen

På kort sikt kan Verdens Helseorganisasjons globale smittevarsel være en god kjøpsmulighet av sykliske aksjer. På lengre sikt kan lav tilbudsvekst bidra til høyere lønnsomhet og høyere aksjekurser.