Test 666

Markedskommentar - 10.01.2020

Tallene taler for seg; verdiskapning i eiendom skyldes ikke bare lavere renter

I FIRST Nordisk Eiendom investerer vi i eiendomsselskaper som er flinke til å utvikle eiendomsverdiene over tid, dette er mye viktigere enn fallende renter som alle har glede av. Det er ikke urimelig å forvente en verdiskapning i porteføljeselskapene våre på opp mot 20% i 2020.

Illustrasjonsbilder 070618 022 Msm 2

Markedskommentar - 08.01.2020

Markedskommentar desember

Aksjemarkedene steg 3-4 % både ute og i Norge i årets siste måned (lokal valuta). NOK styrkelse eliminerte imidlertid oppgangen i internasjonale aksjer, målt i NOK. Dette markerer avslutningen på et svært sterkt år i aksjemarkedene. Markedene er alltid opptatt av vendepunkter, og bedringen i industrisektoren globalt siste måneder er positive nyheter for markedet. En sannsynlig ordnet Brexit prosess og "fase 1-avtale" mellom Kina og USA gir også positive impulser til markedene. Vår strategi er tuftet på verdsettelse og en langsiktig vurdering av den økonomiske konjunktursyklusen, men de positive faktorene som nevnt over påvirker timing og styrke i vår gradvise tilpasning. Vi gjør følgelig ingen endringer i allokeringen ved inngangen til 2020.

Martin Molsater First Fondene 2020 3

Markedskommentar - 03.01.2020

Konvertible obligasjoner er bra for investorer og desperate selskaper

At hedgefond er svært aktive i konvertible obligasjoner er et varselssignal om at det er dyr finansiering for selskapene. Men noen ganger bare «må» man. Norwegian har utstedt en konvertibel obligasjon som åpenbart ser mer attraktiv ut enn aksjen.

Ligningskurser 2019 First Fondene 4

Markedskommentar - 02.01.2020

Ligningskurser 31.12.2019

Ligningskurser-2019-FIRST-Fondene.JPG#asset:2678

Illustrasjonsbilder 031218 015 Msm 2

Markedskommentar - 04.12.2019

Markedskommentar november

Oppgangen i aksjemarkedene fortsatte gjennom november, også for sykliske selskaper, etter ytterligere tegn til stabilisering i vekstutsikter for global industrisektor. Politiske nyheter rundt handelsavtale USA/Kina og Brexit tenderte også til å være støttende for markedet. 3. kvartals selskapsrapportering er nå helt ferdigstilt og forløp bedre enn fryktet (men ikke bedre enn offisielle forventninger). Denne cocktailen har vært en god miks for markedet de siste månedene. I tråd med metodikk reduseres aksjevekten "ett knepp" til etter 2-3 måneder med solid kursoppgang. Nedvektingen skjer i internasjonale aksjer som har steget mest både siste måneder og så langt i år. Vekten i high yield endres ikke.

Martin Molsaeter Finansavisen

Markedskommentar - 25.11.2019

Porteføljetilpasning for et raskere grønt skift enn ventet

Økende fokus på å prise klimarisiko riktig kan få store konsekvenser for lønnsomheten innen ulike industrier. Det fins mange tradisjonelle verdiaksjer som kan bli vinnere, hvis overgangen til en grønnere verden går raskere enn ventet. Skjer det ikke, er aksjene fortsatt billige.