Nyheter

Thomas Nielsen Finansavisen november 2021

Markedskommentar - 21.03.2023

Forvalter skyr bankaksjer som pesten!

Thomas Nielsen på besøk hos Finansavisen TV. Han forklarer hvorfor han ikke investerer i bankaksjer, og snakker om markedsutviklingen og om det verste er over for eiendom.

FIRST Veritas 2023

Analyse - 09.03.2023

FIRST Veritas - Modellendringer

For første gang siden november 2021 har jeg gjort endringer i utførelsen av investeringsfilosofien til FIRST Veritas (som er å eie de 12-18 selskapene i Norden med den til enhver tid beste kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko). For å ha sagt det med en gang, jeg skriver dette innlegget for å være etterrettelig om endringer, det er et ganske nerdete innlegg ment for spesielt interesserte.

FIRST Veritas 2023

Markedskommentar - 06.03.2023

FIRST Veritas - Videopresentasjon mars 2023

Oppdatert videopresentasjon av FIRST Veritas v/Thomas Nielsen.

Investeringsfilosofien til FIRST Veritas er å eie de 12-18 selskapene i Norden som til enhver tid har den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko.

Bilder 2023 Copy 2

Markedskommentar - 02.03.2023

Markedssyn mars

For varmt...

Markedsaktørenes drømmescenario er en økonomi som ikke er for kald og ikke for varm ("Goldilocks"). I februar har temperaturen blitt litt for høy i den forstand at makroøkonomiske nyheter har vært litt for sterke, men spesielt har inflasjonstallene vært for varme. Dette har gitt klart høyere renter igjen, noe som aksjemarkedene ikke er begeistret for.

Makro-signaler fra Europa og Kina har vært spesielt sterke siste tiden. Global PMI (spørreundersøkelse om utvikling i aktivitetsnivået) viser igjen oppgang for verdens selskaper, og spesielt gjelder dette for næringer innenfor tjenestesektoren. Dette indikerer at en global resesjon, som lenge var forventet skulle skje i første halvår, nå er lite sannsynlig. Det å unngå resesjon er naturligvis positivt i seg selv men samtidig er kapasitetsutnyttelsen i økonomiene, og da spesielt i USA, ganske høy. Dette gjelder spesielt i forhold til arbeidsmarkedet (mangel på ledige arbeidstakere), og begrenser således vekststyrken i årene fremover. Dette påvirker også hvordan selskapenes inntjening vil vokse i årene fremover. I kombinasjon med fortsatt noe utfordrende prising av toneangivende aksjemarkeder gjør det det fornuftig å ha litt tørt krutt tilgjengelig.

Thomas Nielsen

Analyse - 28.02.2023

Slik finner du ut hvor mye en aksje er verdt

Ikke hør for mye på historier – se på fakta, skriver forvalter Thomas Nielsen, som røper hva hans egen favoritt for å verdsette en aksje er.

FNRE q4

Markedskommentar - 27.02.2023

FIRST Nordic Real Estate - Videopresentasjon med fokus på Q4-rapportene

Videopresentasjon (17 min) av FIRST Nordic Real Estate med fokus på Q4 rapportene til selskapene i fondet.