Nyheter

Bilder 2023 Copy

Markedskommentar - 06.06.2023

Markedssyn juni

USA misligholdt ikke gjelden (denne gangen heller)

Nyhetsstrømmen i mai ble dominert av forhandlingene i USA om økning av det statlige gjeldstaket. Uten enighet ville den amerikanske staten kunne ha misligholdt sin gjeld, noe som ville kunne få uante negative konsekvenser. Samtidig er det svært liten sannsynlighet for at dette inntreffer. Verken aksje- eller kredittmarkedene reagerte nevneverdig negativt på langtrukne forhandlinger. En avtale er nå også kommet i stand og er godkjent i kongressen. Det har kanskje vært små endringer i aksje- og kredittmarkedene, men samtidig har rentenivået trukket signifikant oppover i mai. Særlig har forventningene til hva sentralbanken skal gjøre endret seg betydelig. Det ventes nå enda en økning i juni eller juli i USA og kun 1-2 rentekutt halvåret etter dette. Også i Norge har rentene trukket oppover, og en stadig svakere krone bidrar også til dette.

Makronyheter har som vanlig vært blandet, men i den vestlige verden tyder bedriftsundersøkelser på en god økonomisk vekst. Samtidig er det uvanlig stor forskjell mellom industrisektoren og tjenestesektoren for øyeblikket. I Kina er det skuffelser ift. den kraftige veksten som var ventet etter opphør av covid restriksjoner. Markedene synes å legge stor vekt på dette og ulike råvarer, inklusive olje, har sett klar prisnedgang siste tiden. Oslo Børs har utviklet seg mye svakere enn internasjonale markeder målt i felles valuta, bl.a. som følge av svak utvikling i råvarepriser. Vi tror nå at risikobildet for norske aksjer er bedret og øker eksponeringen til nøytral.


Screenshot 2023 06 06 at 09 46 15

Markedskommentar - 06.06.2023

FIRST Nordic Real Estate 4 år - Oppdatert fondspresentasjon

FIRST Nordic Real Estate ble 4 år den 16. mai i år. I den forbindelse følger en oppdatert fondspresentasjon her.

FIRST Nordic Real Estate er en likvid eiendomsinvestering som består av 12-15 nordiske børsnoterte selskaper som eier, utvikler og leier ut eiendom. Kombinasjonen av høy kvalitet og bred diversifisering vil bidra til god verdiskapning med lav risiko.

Les mer om FIRST Nordic Real Estate.

Thomas Nielsen FIRST

Markedskommentar - 31.05.2023

Forvalter Thomas Nielsen om de verste investeringsfellene: – Jeg har gjort masse feil

For det første vil du bare skape deg stor nedside med å være høy på pæra. Jeg erkjenner at filosofien er som den er, og at det kommer til å komme kjipe perioder, sier forvalter Thomas Nielsen.

Thomas Nielsen Artikkel FIRST Fondene

Markedskommentar - 23.05.2023

Alt er tall

På samme måte som i andre vitenskaper, tror jeg regelbundne modeller også innen investeringer trolig fortsette å være blant de vinnende strategiene.

FIRST podden 4

Markedskommentar - 10.05.2023

FIRST-podden #4 - AI-gründeren Øyvind Grotmol snakker om Chat-GPT og kunstig intelligens

Øyvind Grotmol har siden tidlig 2000-tallet hatt en eventyrlig karriere innen teknologibransjen som gründer, leder, investor, ingeniør og styremedlem i Norge og utlandet. Siden 2013 har han jobbet i økende grad med kunstig intelligens med blant annet helse- og finansløsninger.

FIRST Veritas 2023

Markedskommentar - 05.05.2023

FIRST Veritas - Nyheter siste tid

FIRST Veritas - nyheter siste tid, presentert av fondsforvalter Thomas Nielsen.

Investeringsfilosofien til FIRST Veritas er å eie de 12-18 selskapene i Norden som til enhver tid har den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko.

Faktisk prestasjoner betyr mer enn ord og løfter, samtidig vil kortsiktige resultater kunne være sterkt påvirket av tilfeldigheter. En egenutviklet modell basert på hardtastede kvartalsvise regnskapstall tilbake til 2011, måler derfor selskapene objektivt nøyaktig og identisk

Selskapene blir vurdert på syv parametere, salgsvekst kapitalavkastning, cash-conversion, marginvarians, soliditet, verdsettelse og syklisk fase. Selskapene vil få en score per parameter basert på sin relative posisjon og vektet sum av selskapenes score vil avgjøre om de kommer med i fondet og hvor stor vekt de eventuelt får.

Modellen vil derfor plukke opp de egenskaper hos selskapene som i størst mulig grad kan bidra til avkastning gjennom inntjeningsvekst, utbytte og reprising, som er de tre kildene til avkastning.

FIRST Veritas vil derfor ha en kvalitetsstrategi kombinert med det beste fra vekst og verdi.