Nyheter

Bilder 2023 Copy 2

Markedskommentar - 02.03.2023

Markedssyn mars

For varmt...

Markedsaktørenes drømmescenario er en økonomi som ikke er for kald og ikke for varm ("Goldilocks"). I februar har temperaturen blitt litt for høy i den forstand at makroøkonomiske nyheter har vært litt for sterke, men spesielt har inflasjonstallene vært for varme. Dette har gitt klart høyere renter igjen, noe som aksjemarkedene ikke er begeistret for.

Makro-signaler fra Europa og Kina har vært spesielt sterke siste tiden. Global PMI (spørreundersøkelse om utvikling i aktivitetsnivået) viser igjen oppgang for verdens selskaper, og spesielt gjelder dette for næringer innenfor tjenestesektoren. Dette indikerer at en global resesjon, som lenge var forventet skulle skje i første halvår, nå er lite sannsynlig. Det å unngå resesjon er naturligvis positivt i seg selv men samtidig er kapasitetsutnyttelsen i økonomiene, og da spesielt i USA, ganske høy. Dette gjelder spesielt i forhold til arbeidsmarkedet (mangel på ledige arbeidstakere), og begrenser således vekststyrken i årene fremover. Dette påvirker også hvordan selskapenes inntjening vil vokse i årene fremover. I kombinasjon med fortsatt noe utfordrende prising av toneangivende aksjemarkeder gjør det det fornuftig å ha litt tørt krutt tilgjengelig.

Thomas Nielsen

Analyse - 28.02.2023

Slik finner du ut hvor mye en aksje er verdt

Ikke hør for mye på historier – se på fakta, skriver forvalter Thomas Nielsen, som røper hva hans egen favoritt for å verdsette en aksje er.

FNRE q4

Markedskommentar - 27.02.2023

FIRST Nordic Real Estate - Videopresentasjon med fokus på Q4-rapportene

Videopresentasjon (17 min) av FIRST Nordic Real Estate med fokus på Q4 rapportene til selskapene i fondet.

FIRST Fondene 2023 1

Markedskommentar - 10.02.2023

Børsbrøl-podden: Thomas Nielsen og Knut Brundtland

Ny podcast med Thomas Nielsen og Knut Brundtland (styreleder i ABG Sundal Collier).

FIRST Podden Martin

Markedskommentar - 06.02.2023

FIRST-podden - Verdi i verdi? m/Martin Mølsæter og Ole André Hagen

I denne podcasten gir vi et tilbakeblikk på 2022, samt ser på utsiktene for 2023 der forvalterne Martin Mølsæter og Ole André Hagen begge tror at markedet blant annet lar seg begeistre av verdiaksjer.

I Stock 49771484 LARGE Copy

Markedskommentar - 02.02.2023

Markedssyn februar

Positiv start på året

Til tross for en tilnærmet flat norsk børs må starten på 2023 karakteriseres som positiv. Internasjonalt har aksjemarkedene utviklet seg positivt, og da spesielt i fremvoksende økonomier og Europa. Kredittpremier har også falt gjennom januar, både i Norge og internasjonalt.

Makroøkonomiske nyheter fortsetter å overraske positivt i Europa og vekststyrken synes rimelig godt opprettholdt i USA. I tillegg vil veksten i Kina tilta kraftig de neste kvartalene etter at korona-viruset nå nærmest har gjort seg ferdig i landet. Avtagende inflasjon med tilhørende økt tiltro til snarlig rentetopp og etterfølgende rentekutt i 2. halvår bidrar til positiv stemning i aksje- og kredittmarkedene.

Det er mindre sannsynlig at vi får en betydelig global økonomisk nedtur i nær fremtid etter de siste måneders hendelser. Dette reduserer også risikoen for store markedsutslag på kort sikt. På lengre sikt er det noen flere skjær i sjøen, først og fremst som følge av at det er begrenset vekstkapasitet i amerikansk økonomi (arbeidsledighet rekordlav etc.) og det faktum at aksjemarkedene i USA er høyere priset enn normalt.