Illustrasjonsbilder 070618 022 Msm 2

Tema - 22.12.2021

INFORMASJON OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I FIRST ALLWEATHER

Som andelseier i SEF FIRST AllWeather (andelsklasse J: LU1369652042, andelsklasse I: LU1369651820 eller andelsklasse A: LU1369651747) mottar du denne informasjonen om den planlagte fusjonen mellom dette fondet og FIRST AllWeather (andelsklasse J: NO0011073868, andelsklasse I: NO0011073850 og andelsklasse A: NO0011073843), som er et tilsvarende fond etablert og registrert i Norge. Fusjonen ble godkjent i andelseiermøte 10. mars 2021. Fusjonssøknaden ble formelt godkjent av tilsynsmyndighetene i Luxembourg (CSSF) i brev datert 26. november 2021.

Illustrasjonsbilder 070618 022 Msm 2

Tema - 22.12.2021

INFORMASJON OM FUSJON TIL ANDELSEIERE I FIRST OPPORTUNITIES

Som andelseier i SEF FIRST Opportunities (LU1369651663) mottar du denne informasjonen om den planlagte fusjonen mellom dette fondet og FIRST Opportunities (NO0011073835) som er et tilsvarende fond etablert og registrert i Norge. Fusjonen ble godkjent i andelseiermøte 10. mars 2021. Fusjonssøknaden ble formelt godkjent av tilsynsmyndighetene i Luxembourg (CSSF) i brev datert 26. november 2021.

Martin Molsaeter Finansavisen

Markedskommentar - 27.09.2021

Investeringstemaer i høstmørket

Verdensindeksen har blitt nærmest amerikansk med nesten 70% eksponering mot USA. Og de mest spennende sektorene har veldig lav vekt. På tide å ta aktive valg. Jeg tror energi, materialer og finans blir de mest spennende sektorene i tiden fremover.

FIRST Fondene september 2021

Tema - 24.09.2021

FIRST Impact videopresentasjon -Høye elektrisitetspriser gir boost til fornybar energi!

  • Rekordhøye naturgasspriser gir rekordhøye elektrisitetspriser i Europa.
  • Konsumenter vil investere i energieffektivisering.
  • Elektrisitetsprodusenter vil vri seg bort fra avhengighet av upålitelig tilgang til naturgass fra Russland og LNG markeder og investerer heller i billig fornybar energi.

FIRST Impact

  • FIRST Impact er et bærekraftfond som skiller seg fra ESG- tilnærmingen de fleste liknende fond og institusjoner har i dag. Vi fokuserer på selskaper som leverer løsninger til mange av de utfordringene verden står overfor i dag; avkarboniseringen av samfunnet, innovative helsetjenester, bruk av ny teknologi som kunstig intelligens og 5G, og nye bærekraftige løsninger for å sikre matvareproduksjon.
  • Det trenger ikke være noen avveining mellom «verdi» og «verdier» - snarere ser vi utrolig mange spennende investeringsmuligheter for løsningsselskapene.
  • Vi mener at selskaper som løser noen av disse utfordringen både har bedre utsikter til god vekst og lønnsomhet og vil ha høyere risiko-justert avkastning.
  • Selv om verden står overfor store utfordringer, spesielt knyttet til global oppvarming, så er vi fremtidsoptimister ved at vi ser at sterk politisk vilje, tilgjengelig og moden teknologi og lønnsomhet i prosjekter faktisk gir en roadmap til en bedre verden – og selskapene våre vil levere meget gode tall og avkastning ved å levere løsninger som muliggjør dette!

Vi har et globalt mandat og ser først og fremst etter ledere innenfor sine segmenter og som har en etablert track-record både for teknologi og forretningsmodell

Les mer om FIRST Impact her.

Martin Molsaeter Finansavisen

Markedskommentar - 24.08.2021

Tid for råvareaksjer igjen?

Råvarer har vært svake over sommeren. Store lagertrekk, signaler om vekstfremmende tiltak i Kina og avtagende effekt av lockdowns indikerer høyere metall -og oljepriser i tiden fremover.

FIRST Fondene august 2021 aksjekurs

Markedskommentar - 16.08.2021

Hvor ofte bør du sjekke aksjekursene?

Noen mener maks en gang i året, andre sjekker 100 ganger om dagen. Hva passer for deg?