Nyheter

Martin Molsater First Fondene 2020 3

Markedskommentar - 03.01.2020

Konvertible obligasjoner er bra for investorer og desperate selskaper

At hedgefond er svært aktive i konvertible obligasjoner er et varselssignal om at det er dyr finansiering for selskapene. Men noen ganger bare «må» man. Norwegian har utstedt en konvertibel obligasjon som åpenbart ser mer attraktiv ut enn aksjen.

Ligningskurser 2019 First Fondene 4

Markedskommentar - 02.01.2020

Ligningskurser 31.12.2019

Ligningskurser-2019-FIRST-Fondene.JPG#asset:2678

First Fondene Seminar 2019 11

Seminar - 16.12.2019

FIRST Fondene seminar 11.desember 2019

Videoopptak fra FIRST Fondene lunsjseminar 11.desember 2019.

Foredragsholdere:

Harald Magnus Andreassen (Sparebank 1 Markets)

Peter Hermanrud (Sparebank 1 Markets)

Erik Haugland (FIRST Fondene)

First Norge Fokus Jonas 2019

Tema - 05.12.2019

Solid start for FIRST Norge Fokus

FIRST Norge Fokus fylte 1 år den 29. november. Vi er veldig fornøyd med utviklingen. Hittil i år, pr. 29. november 2019, er fondet opp 17,3 %, noe som gjør at fondet er blant de beste i Norge.

FIRST Fondene 2018 01

Tema - 02.12.2019

Gjennomføring av vedtektsendringer i FIRST Høyrente

Vedtektsendringene er behandlet og godkjent av styret i FIRST Fondene AS og av andelseiermøtet i FIRST Høyrente. Protokoll fra andelseiermøtet finner du her.

Finanstilsynet godkjente vedtektsendringene 25. november og disse vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

Endringene innebærer at resultatavhengig (variabel) forvaltningsgodtgjørelse fjernes og at fast forvaltningsgodtgjørelse økes fra 0,75% til 0,85%. Samtidig fjernes referanseindeksen slik at fondet operer uten bruk av referanseindeks fremover.

Martin Molsaeter Finansavisen

Markedskommentar - 25.11.2019

Porteføljetilpasning for et raskere grønt skift enn ventet

Økende fokus på å prise klimarisiko riktig kan få store konsekvenser for lønnsomheten innen ulike industrier. Det fins mange tradisjonelle verdiaksjer som kan bli vinnere, hvis overgangen til en grønnere verden går raskere enn ventet. Skjer det ikke, er aksjene fortsatt billige.