FIRST Fondene 2018 01

Tema - 02.12.2019

Gjennomføring av vedtektsendringer i FIRST Høyrente

Vedtektsendringene er behandlet og godkjent av styret i FIRST Fondene AS og av andelseiermøtet i FIRST Høyrente. Protokoll fra andelseiermøtet finner du her.

Finanstilsynet godkjente vedtektsendringene 25. november og disse vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

Endringene innebærer at resultatavhengig (variabel) forvaltningsgodtgjørelse fjernes og at fast forvaltningsgodtgjørelse økes fra 0,75% til 0,85%. Samtidig fjernes referanseindeksen slik at fondet operer uten bruk av referanseindeks fremover.

Martin Molsaeter Finansavisen

Markedskommentar - 25.11.2019

Porteføljetilpasning for et raskere grønt skift enn ventet

Økende fokus på å prise klimarisiko riktig kan få store konsekvenser for lønnsomheten innen ulike industrier. Det fins mange tradisjonelle verdiaksjer som kan bli vinnere, hvis overgangen til en grønnere verden går raskere enn ventet. Skjer det ikke, er aksjene fortsatt billige.

Thomas Nielsen First 2019 Nov

Seminar - 15.11.2019

FIRST Fondene eiendomsseminar 14.november

Her kan du se videoopptak fra FIRST Fondene eiendomsseminar 14.november 2019.

Thomas Nielsen (FIRST Fondene)

Anders Buchardt (AB Invest AS)

Du kan lese mer om FIRST Nordisk Eiendom ved å trykke her.

Thomas Nielsen First Fondene Finansavisen November 2019 Nov First 2019

Tema - 05.11.2019

Børssensitiv informasjon er på ville veier

Foran hver kvartalsesong er det ikke uvanlig at IR-avdelingen i de børsnoterte selskapene tar en ringerunde til analytikerne for en gjennomgang av kvartalet, noe som populært blir kalt «analytikermassasje».

First Fondene Aksjesparekonto Ask

Tema - 30.10.2019

Aksjesparekonto (ASK) – Overgangsvinduet for overføring av fondsandeler til ASK uten skatterealisasjon lukkes ved nyttår

Viktig informasjon til deg med andeler i aksjefond i FIRST Fondene

En aksjesparekonto er en verdipapirkonto for personlige skatteytere. Som en foreløpig overgangsordning ut 2019 kan du overføre eksisterende aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning til en slik konto. Det vil ikke være noen kostnader forbundet med opprettelse av aksjesparekonto hos FIRST Fondene. FIRST Fondene vil kun tilby aksjesparekonto for egne aksjefond.

Martin Molsaeter Finansavisen

Tema - 21.10.2019

Lønnsom solnedgangsinvestering

Investorer, banker og selskapene selv har satt bremsen på for nye oljeutbygginger i frykt for effekten av økt globalt fokus på miljø. Det tar tid å redusere oljeetterspørselen. Solnedgangsindustrien og aksjen kan derfor stå overfor en svært lønnsom periode.

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK