Nyheter

Martin First Fondene Kommentar

Analyse - 14.12.2020

Fornybart eller olje? Ja takk, begge deler!

Flytende solparker og billig karbonfangst er spennende. Men det er også mange oljeaksjer. Her kan man mer enn doble pengene sine til neste år. BW Energy har spesielt stor oppside.

Goldman Sachs Building Hurricane Sandy 1400

Analyse - 03.12.2020

Noen selskaper er bedre enn andre – og de forblir best

Bildet over er fra orkanen Sandy i New York i 2012, og bygget som lyser opp er hovedkontoret til Goldman Sachs, drevet av egne generatorer. Jeg synes det illustrerer godt at det er store forskjeller i kvaliteten på selskaper, og noen skiller seg ut positivt.

Vekst FIRST Fondene

Analyse - 02.12.2020

Hvorfor vekst er viktig

Salgsvekst er en utrolig viktig driver for langsiktig avkastning, trolig den viktigste av alle. Tabellen under viser selskapene i S&P som har hatt best avkastning siste 15 år og salgsveksten de har hatt i perioden.

Vekst

Thomas Nielsen FIRST Veritas 2020 oktober

Analyse - 25.11.2020

Hva om FIRST Veritas var et selskap

For å illustrere verdiskapningen i FIRST Veritas har jeg laget et eksempel, ved å late som fondet var et selskap, og hvordan regnskapet hadde sett ut.

FIRST Veritas Portefølje

Erik Haugland FIRST Fondene

Markedskommentar - 24.11.2020

Finansavisen børsintervju med Erik Haugland

Børsintervju: FIRST-partner Erik Haugland tror aksjer og kreditt­obligasjoner vil fortsette å gjøre det bra. Han liker særlig verdiaksjer.

– I vår var verdensøkonomien i kraftig fall, og i løpet av noen uker gikk aksjemarkedene fra å være høyt priset til å bli attraktivt priset, konstaterer partner Erik Haugland i FIRST Fondene.

– Disse faktorene gjorde at vår investeringsmodell ga grønt signal for å øke risikoen.

FIRST AllWeather 2020

Analyse - 13.11.2020

FIRST AllWeather - verdien av disiplin

FIRST AllWeather har nylig endret navn for tydeligere å underbygge det vi ønsker å oppnå i fondet; en mer stabil, og på lang sikt, like god avkastning som aksjemarkedet. Det siste året er et godt eksempel.