Nyheter

Jonas Heyerdahl FIRST Fondene september 2021

Markedskommentar - 18.05.2022

Fokuserer på kvalitetsselskaper

Kvalitetsselskaper burde gi god risikojustert meravkastning over tid og klare seg bra gjennom vanskelige perioder, ifølge FIRST Fondene-forvalter Jonas Heyerdahl.

Jonas Heyerdahl Finansavisen 2021

Markedskommentar - 01.11.2021

Gode selskaper forblir ofte gode

Det finnes to typer investorer: De som ikke kan time markedet og de som vet de ikke kan time markedet. Jeg hører komfortabelt hjemme i den siste gruppen, sier porteføljeforvalter Jonas Heyerdahl i FIRST Fondene til E24.