Nyheter

Jonas Heyerdahl FIRST Fondene september 2021

Markedskommentar - 18.05.2022

Fokuserer på kvalitetsselskaper

Kvalitetsselskaper burde gi god risikojustert meravkastning over tid og klare seg bra gjennom vanskelige perioder, ifølge FIRST Fondene-forvalter Jonas Heyerdahl.

Jonas Heierdahl FIRST

Markedskommentar - 17.01.2022

Nok et godt år for FIRST Opportunities

FIRST Opportunities leverte med 27,4 % nok et godt år i 2021. Siden forvalter Jonas Heyerdahl tok over fondet for tre år siden har fondet levert en avkastning på 110 % mot Oslo Børs 55 % (28 % årlig snitt avkastning).

Martin Molsaeter Finansavisen

Analyse - 10.01.2022

Se østover og let etter skamplettene

Tiden og lønnsomheten jobber for verdiaksjer i 2022. Kontinentaleuropeisk bank og råvarerelaterte bransjer ser fortsatt spennende ut. Og se mot Kina der aksjemarkedet har vært svakt lenge, skamplettene ble dumpet før nyttår og myndighetene er i ferd med å trykke på gasspedalen.

Jonas Heyerdahl Finansavisen 2021

Markedskommentar - 01.11.2021

Gode selskaper forblir ofte gode

Det finnes to typer investorer: De som ikke kan time markedet og de som vet de ikke kan time markedet. Jeg hører komfortabelt hjemme i den siste gruppen, sier porteføljeforvalter Jonas Heyerdahl i FIRST Fondene til E24.

Jonas Heyerdahl Finansavisen 2021

Markedskommentar - 30.09.2021

Markedet er for lite opptatt av mulige nedsidefaktorer

Generelt er dagens skyhøye profittmarginer ikke bærekraftige, ifølge FIRST-forvalter Jonas Heyerdahl. Selv søker han underprisede selskaper med sterke markedsposisjoner.

Jonas Heyerdahl FIRST Fondene

Markedskommentar - 12.08.2021

FIRST Opportunities opp 100 %

Siden Jonas Heyerdahl tok over forvaltningen av FIRST Opportunities 1. januar 2019 er fondet nå opp 100 %. Dette på litt i overkant av 2,5 år.