Nyheter

Calculator ga7d83ee86 1920

Markedskommentar - 15.09.2022

Nå tjener man på renter igjen!

Etter mer enn 10 år med pengemarkedsrente under 2 % er den nå omkring 2,75 %, og markedsforventningen er at den skal opp til 3,75 % i løpet av vinteren.

Det er styringsrenten til Norges Bank som er årsaken til økt pengemarkedsrente. Norges Bank setter opp renten fordi inflasjonen er for høy, og det ser ut til at lønningene øker mer enn hva som er forenlig med inflasjonsmålet på 2 %. Norges Bank ønsker ikke en «lønns- og prisspiral».