Hopp til innhold
Nyhet

Solid gevinst i Self Storage Group – nytt selskap inn

22.09.23

Etter budet på Self Storage Group (SSG) har fondet solgt seg ut av selskapet. Aksjene ble solgt på NOK 39.57, som er ganske tight opptil budet på NOK 40 krone. Aksjene ble kjøpt så sent som i Juli til snittkurs like under 24 kroner.

Det er et ønske at aksjer, eller selskaper som jeg egentlig bør kalle de, skal være i fondet i mange år og gi god langsiktig avkastning. At SSG kun har vært i fondet i to måneder skyldes naturligvis budet, og jeg synes det var et godt bud, vi har ingen grunn til å klage på prisen. Avkastning kommer ofte ujevnt. SSG fikk ikke verdsettelsen de fortjente på børs, da blir dette utveien, og det ble et fordelaktig utfall for fondet og andelseierne.

Kapitalen etter salget av SSG (som i utgangspunktet var 6% av fondet, men som ble 10% etter budet) har blitt delvis spredt på eksisterende selskaper for å opprettholde vekter. I tillegg har et nytt selskap har også kommet inn, som er Platzer med rundt 4 %. samt noe økt vekt i Diös. Platzer er et Gøteborgs-basert selskap med rundt 2/3 kontor og 1/3 lager som jeg kjenner godt fra tidligere. Selskapets kvalitet (vekst og kapitalavkastning) vil jeg si er ok (detaljer i tabell under), den vil dog være litt utvannende for fondet (ellers hadde jeg logisk sett hatt den fra før), men bedre enn markedet i sum. Jeg tror vi har fått en god kurs på aksjene våre som ble kjøpt på kurs litt under SEK 67. Platzer sin aksje er ned 18% i år, og ned 63% fra toppen for rundt to år siden. P/E for selskapet er 11.7x og i den grad noen bryr seg om P/NAV er den 0.51x. Så dette bidrar til lavere verdsettelse for fondet i sum. Netto gjeld / EBIT og rentedekningsgrad bidrar også positivt for fondets nøkkeltall, samt bedrer likviditeten i porteføljen noe.

Tabeller og grafer under viser oppdaterte nøkkeltall for FIRST Nordic Real Estate.

FIRST Nordic Real Estate

FIRST Nordic Real Estate er en likvid eiendomsinvestering som består av 12-15 nordiske børsnoterte selskaper som eier, utvikler og leier ut eiendom. Kombinasjonen av høy kvalitet og bred diversifisering vil bidra til god verdiskapning med lav risiko.

Les mer om FIRST Nordic Real Estate her.