Hopp til innhold
Nyhet

Solid start for FIRST Norge Fokus

05.12.19

FIRST Norge Fokus fylte 1 år den 29. november. Vi er veldig fornøyd med utviklingen. Hittil i år, pr. 29. november 2019, er fondet opp 17,3 %, noe som gjør at fondet er blant de beste i Norge.

FIRST Norge Fokus fokuserer på robuste selskaper med lite gjeld, samtidig som sammensetningen av porteføljen er viktig i forhold til å redusere risikoen i fondet. Vi opplever at fondet og strategien har blitt godt mottatt i markedet og at interessen er økende blant private, men også institusjonelle investorer. Vår ambisjon for det neste året er og fortsatt slå Oslo Børs, men med så lav risiko som mulig.

I turbulente perioder, som vi har hatt flere av siden oppstarten 29. november 2018, har FIRST Norge Fokus falt mindre enn markedet. Dette skyldes lav risiko i porteføljen og er en viktig egenskap ved strategien som vi tror vil få en enda viktigere betydning fremover med tanke på hvor vi befinner oss i sykelen.

Grafen under viser avkastningen til forvalter mot Oslo Børs (OSEFX) siden oppstart fra januar 2014.*

etto avkastningstall etter alle kostnader 1,25% p.a. og 20% over OSEFX og HW. 2014 og januar 2015 – modellportefølje. Februar 2015 – 2018 – diskresjonære mandat. FIRST Norge Fokus fra november 2018.

Under ser vi noen eksempler på selskaper i fondets portefølje:

Disclaimer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.