Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Statkrafts imperiebygging gir gevinst for FIRST Impact

27.11.23

Forrige fredag solgte det spanske energiselskapet Elecnor fornybarvirksomheten Enerfin til Statkraft for 1,8 milliarder euro. Dette har gitt en solid gevinst for aksjefondet FIRST Impact, som har vært investert i Elecnor siden mars 2021.

Vi mener denne Elecnor er et godt eksempel på hvordan FIRST Impact investerer i attraktivt prisede løsningsselskaper! Fondet har en verdifokusert tilnærming til investeringer og fondet har en vektet P/E på rundt 10x!

Warren Buffet beskrev investeringsfilosofi i sitt brev til investorene i fondet i 1964 den gang der den største kategorien var «Generals» («generally undervalued companies»): fokuset var å investere i BILLIGE selskaper som ofte manglet «glamour» og hype og der det var lite eller ingenting som kunne indikere en snarlig bedring heller! Dette resonnerer godt med hvordan FIRST impact ønsker å investere med fokus på å kjøpe billige aksjer, men der vi ikke nødvendigvis ser noen klar katalysator til snarlig reprising.

I 2020 hadde de største fornybarindeksene økt med 140-200%, noe som gjorde at det var vanskelig å finne billige selskaper som ga en attraktiv eksponering mot «det grønne skiftet». I stedet fosset det med nye selskaper med mye «hype» og glamour der stikkord som karbonfangst og hydrogen skulle vise seg å gjøre mange investorer fattigere de neste kvartalene.

FIRST Impact kjøpte seg inn i Elecnor fordi selskapet framsto som undervurdert sammenlignet med de fleste andre fornybarselskapene. Ved kjøpstidspunktet i 2021, var Elecnor priset til bokførte verdier i balansen, 6 ganger driftsresultatet og under 10 ganger årsresultatet.

Elecnor bygger ut elektrisitetsnett og tilknyttede løsninger over hele verden. Tanken var at en aksellerende utbygging av sol-, vind- og batteriløsninger og en nødvendig utbygging og oppgradering av elektrisitetsnettet vil gi gode markedsutsikter også for selskaper som Elecnor – med god mulighet både for økte inntjeningsestimater og økt prisingsmultippel.

I løpet av de to årene FIRST Impact var investert i Elecnor, utviklet inntjeningen seg langt bedre enn ventet. Likevel sto aksjekursen relativt stille. Men tålmodige investorer som eier billige, men gode selskaper, blir ofte til slutt belønnet! Som Warren Buffet skrev i 1964: «It is difficult at the time of purchase to know any specific reason why they should appreciate in price».

Ved årsslutt 2022 var selskapet verdsatt til 1.6 mrd euro, som var bare 4-5x sin årlige EBITDA. Forrige fredag la Statkraft et bud på 1.8 mrd euro – mer enn prisingen av hele selskapet for 11 måneder siden – for et virksomhetsområde som representerer rundt halve inntjeningen til Elecnor!

Elecnor vært FIRST Impacts klart beste investering hittil i 2023 med en vektet oppgang på 90% og forklarer 3.2 prosentpoeng av fondets avkastning på 20 prosent hittil i år.

Fondet ser fortsatt oppside i Elecnor-aksjen, men har valgt å selge seg noe ned etter kursoppgangen. Pengene er i stedet investert i andre selskaper der potensialet for ytterligere kursvekst vurderes som enda større.

FIRST Impact sin vektede P/E for 2023 er på 10x, som er langt lavere enn sammenlignbare fond i Norge (som typisk har P/E på 20-27x). Vi mener dette gir et godt fundament for videre positiv avkastning i tiden framover for en langsiktig og tålmodig investor.

Hvis du ønsker nærmere informasjon om forvaltningen av FIRST Impact eller en gjennomgang av fondet, ta kontakt med FIRST Fondene på telefon 22 01 55 00 eller send en e-mail til post@firstfondene.no.