Hopp til innhold
Nyhet

Størrelse gir ingen trygghet

05.09.23

Det er 192 noterte selskaper på Oslo Børs (Oslo All Share Index), men av disse 192 selskapene er det kun 14 store selskaper med en markedsverdi over 50 mrd. Disse 14 selskapene utgjør hele 70 % av alle verdiene av notert på Oslo Børs.

Ser vi på den svenske børsen OMX inneholder den til sammenligning 358 selskaper, men med 50 selskaper med en markedsverdi over 50 mrd. svenske kroner. Går vi i den andre delen av skalaen og ser på antallet små selskaper med en markedsverdi under 10 mrd. er antallet hele 141 selskaper. Men disse 141 selskapene utgjør bare 11 % av verdiene på Oslo Børs. Så kort oppsummert utgjør 14 selskaper 70 % av verdiene, mens hele 141 selskaper utgjør så lite som 11 %. Samtidig vet vi gjennom historikk og statistikk at mindre selskaper over tid gir bedre avkastning enn store selskaper.

Årsaken til dette er mange og sammensatt, men de meste naturlige forklaringene er at mindre selskaper vokser raskere og har større evne til omstilling. I Norge er situasjonen også den at av de 141 små selskapene notert på Oslo Børs har bare rundt halvparten analysedekning fra meglerhusene. Resultatet av dette er større sannsynlighet for feilprising. Med andre ord finnes det gode muligheter for en investor som gjør jobben med å analysere disse selskapene i dybden. Men langt fra alle disse selskapene er gode selskaper, så risikoen må kunne sies å være noe høyere i denne delen av markedet. Men alle store selskaper har en gang vært små. For 10 år siden hadde Salmar en markedsverdi på 5,6 mrd., i dag er denne 75 mrd. Verdien av AF Gruppen har i samme periode gått fra 4,3 mrd. til 14,4 mrd. og ser vi på Nordic Semiconductor er verdiene opp fra 2,4 mrd. til 25 mrd., og det er etter at aksjen har falt fra 315 kr til 130 kr de siste to årene. Disse tre selskapene er nå å finne i mange av porteføljene til norske aksjefond, men hvor mange har vært med på den lange reisen over de siste 10 årene?

Og hvor mange fond hadde mulighet til å investere i selskaper av denne størrelsen? Neppe veldig mange. Med dette som bakteppe kan man konkludere med at en forvalter ikke bare må, men også burde gå ned i størrelse på sine porteføljeselskaper for å kunne levere det kundene betaler for, som er meravkastning. Problemet er at jo større et fond blir, jo vanskeligere blir nettopp dette i praksis grunnet likviditeten i mange av disse selskapene.

Et norsk aksjefond med en forvaltningskapital over 3-4 mrd. vil derfor har mindre evne til å kunne investere i den mest spennende delen av markedet. Så skal du betale for aktiv forvaltning i Norge sørg for at fondet ikke er for stort. Alternativt, kjøp et indeksfond.

FIRST Opportunites er et mindre fond med gode muligheter til å investere i denne attraktive delen av markedet. Fondet har levert en årlig avkastning på 16,5 % siden januar 2019. Til sammenligning har Oslo Børs Fondsindeks levert en avkastning på 9,8 % i samme periode. Hittil i år er fondet opp 11,2 %.

Skrevet av Jonas Heyerdahl, forvalter av FIRST Opportunities