Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Tid for råvareaksjer igjen?

28.08.21

Råvarer har vært svake over sommeren. Store lagertrekk, signaler om vekstfremmende tiltak i Kina og avtagende effekt av lockdowns indikerer høyere metall -og oljepriser i tiden fremover.

I første kvartal steg råvareprisene brått sammen med lange renter. Utover våren og sommeren reverserte oppgangen. Utbredelsen av deltavarianten av covid-19 var en av årsakene. I tillegg gjorde den raske prisoppgangen at råvareintensiv industri valgte å trekke av lagrene sine i stedet for å kjøpe mer råvarer i håp om lavere priser.

Kina begynte å selge metaller fra sine strategiske lagre og instruerte kutt i stål -og metallproduksjon blant annet på grunn av kraftmangel.

Store flommer i kinesiske provinser begrenset også industriproduksjonen mer enn vanlig i sommer. Kina begrenset også små, uavhengige oljeraffinerier i å kjøpe inn mer olje. Samtidig er sommeren generelt ansett som lavsesong for bruk av råvarer.

I tillegg har fall i sekundærlagre, for eksempel en dieseltank hos en aluminiumsprodusent, blir loggført som lavere etterspørsel siden man ikke har oversikt over disse lagrene. Det resulterte i at etterspørselen etter råvarer i sommer har sett svakere ut enn den egentlig har vært. Eneste råvare som har steget i sommer er silikonprisene, til glede for Elkem.

Generelt ser det ut som om lockdowns pga. utbredelsen av deltaviruset har gitt mindre påvirkning på etterspørselen etter råvarer enn først fryktet. Og begrensninger på innsamling av skrapmetall og produksjonsbegrensninger på grunn av kraftmangel har også bidratt til større lagerfall enn ventet i råvareverdikjedene. Kobberlagre i Kina er nå 30% lavere enn hva de var i mai.

Lave lagre i verdikjeden, signaler om lavere vekst i smitteutbredelsen i en rekke land, en sesongmessig opptur i etterspørselen som starter i september etter ferieavvikling og Kinas signaler om flere vekstfremmende tiltak utover høsten bør supportere både økte metall -og oljepriser i tiden fremover.

Råvaremarkedene er mer opptatt av nivå på tilbud og etterspørsel enn at vekstmomentet har toppet ut i verdensøkonomien. Råvaremarkedene ser derfor strammere ut i tiden fremover, selv med lavere BNP vekst de neste kvartalene.

Det ser spennende ut for oljeselskapene, Norsk Hydro, Elkem, Boliden, SSAB og Golden Ocean utover høsten.

Martin Mølsæter forvalter aksjefondene FIRST Generator og FIRST Global Focus.

Skrevet for Finansavisen august 2021.