Tjenester

FIRST Fondene er en aktiv kapitalforvalter som tilbyr ulike aksje, rente og kombinasjonsfond. I tillegg ønsker vi å være en rådgiver for våre kunder rundt risikostyring og fondsvalg. Ved behov for plassering av større formuer tilbyr vi også diskresjonære forvaltningsavtaler.