Diskresjonær forvaltning

FIRST Fondene tilbyr diskresjonær forvaltning (aktiv forvaltning) til kunder med et stort plasseringsbehov samt behov for spesielt tilpassede målsettinger og investeringsbegrensninger. Forvaltningen skjer etter den samme investeringsfilosofien som er reflektert i våre fond. Dette innebærer at porteføljen vil bli aktivt forvaltet, både når det gjelder allokeringsbeslutninger samt i selskapsutvelgelse.