Hopp til innhold
Tema

Uavhengig forvalter med tydelige forvaltningsstrategier

03.01.24

FIRST Fondene er et av svært få frittstående forvaltningsselskap. FIRST Fondene har 15 ansatte som har arbeidet sammen siden 2011, og har lang erfaring fra blant annet First Securities og Swedbank. Høyt kompetansenivå og integritet er fellesnevneren blant de ansatte.

De ansatte har en betydelig andel av sine private midler både i FIRST fond og som aksjonærer i FIRST Fondene, hvor de eier 54 %. Vi mener at ansatte som har en betydelig andel av sin egen formue i selskapet føler seg mer investert i bedriftens fremtid, utvikling og vekst. Samtidig vil en partnermodell bidra til lavere turnover som skaper langsiktig stabilitet for selskapet.

Som en kapitalforvalter har et lite, frittstående forvaltningsselskap flere fordeler:

  • Fleksibilitet: Med fond som har begrenset størrelse gjør det mulig å tilpasse oss raskt til skiftende markedsforhold og ta beslutninger uten lange beslutningsprosesser.
  • Uavhengighet: Vi kan ta investeringsbeslutninger fritt, uten påvirkning fra eksterne interesser. I motsetning til større finansorganisasjoner, hvor ulike avdelinger ofte har ulike interesser og agendaer, kan vi operere uten bekymring for slike konflikter.
  • Vi investerer hovedsakelig i norske og nordiske aksje- og rentemarkeder, og sektorer som vi har særskilt kunnskap om. Vi tror ikke vi har et fortrinn i å investere i markeder og sektorer som er store og overanalyserte.

FIRST Fondene kjennetegnes ved tydelige og ulike forvaltningsstrategier

FIRST Fondene skal levere spisse investeringsprodukter, og har som mål å skape betydelig meravkastning over referanseindekser og konkurrenter over tid.

FIRST Fondene har tro på ulike investeringsfilosofier, som alle har sine egne tilnærminger og fordeler. Vi forvalter fond som investerer i verdiaksjer, som er undervurderte selskaper med en lav pris i forhold til deres underliggende verdier. Andre FIRST Fond foretrekke kvalitetsaksjer, som er selskaper med sterke balanser, høy inntjening, stabile marginer og gode vekstutsikter.

I våre rentefond tar vi aktive valg ved å ta betydelige sektoreksponeringer som skiller seg fra hva andre forvaltere vanligvis gjør. Vi skiller oss også fra andre rentefond ved å benytte et stort spillerom i mandatene innenfor kreditt- og renterisko. Felles for fondene er at de alle har en aktiv forvaltningsstil og konsentrerte porteføljer.

Vi mener at ulike forvaltningsfilosofier fungere godt sammen i en diversifisert portefølje, og våre fond har skapt meravkastning utover indeks over tid.

Men hvordan har det underliggende markedet utviklet seg? Gitt den svake utviklingen av nesten samtlige aksjer innen fornybar energi, skulle man tro at verden har sluttet å investere i å bygge ut fornybar energi generelt og solenergi spesielt.  

Men solenergi har vist en eksplosiv utvikling der 2023 ble nok et rekordår i utbygging av fornybar energi generelt og spesielt innen solenergi. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estimerer nå at det ble bygget ut nesten 450GW med solenergi, en vekst på 77% fra 2022. Og det tross at 2022 også var et rekordår med 35% vekst 

Tema

Uavhengig forvalter med tydelige forvaltningsstrategier

03.01.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.

Tema

Uavhengig forvalter med tydelige forvaltningsstrategier

03.01.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.