Hopp til innhold
Nyhet

USA fra mus til kjempe innenfor klimaarbeid på under en uke!

26.01.21

Joe Biden har startet første dag i presidentskapet med flere positive tiltak for å motvirke klimaendringer:

 • USA binder seg til Parisavtalen igjen for å begrense klimaendringer til maks 2.0 grader Celsius og helst under 1.5 grader Celsius
 • Kansellerer Keystone XL pipeline (som skulle frakte tungolje fra Canada)
 • Vedtar at alle offentlige etater skal umiddelbart gå igjennom, identifisere og «take action» på alle vedtak de siste fire årene som er i konflikt med arbeidet med å motvirke klimakrisen.
 • Spesifikt så skal myndighetene arbeide for å redusere metan utslipp, introdusere strengere krav til utslipp fra bensin/dieselbiler, strengere effektivitetskrav på bygninger og apparater, og redusere luftforurensing.
 • Fremhever at dette arbeidet vil skape mange nye arbeidsplasser.
 • Midlertidig moratorium på olje og gas aktiviteter i «Arctic National Wildlife Reguge».
 • Avkarbonisere elektrisitetsproduksjon innen 2035.

I går annonserte Joe Biden at US federal skal erstatte hele sin flåte av biler, lastebiler («trucks») og SUVer med elektriske kjøretøy – som må være produsert i USA.

 • Dette som en del av en større kampanje for å skape 1 million nye jobber i den amerikanske bilindustrien.
 • Tesla hadde mer enn 80% markedsandel av elektriske biler i USA i 1H20 (https://electrek.co/2020/08/21/tesla-holds-us-ev-market-losing-federal-tax-credit/)
 • US Government har en flåte på 650,000 kjøretøy, hvorav kun 3,215 var elektriske i juli 2020
 • Utslipp på ca 3.5 millioner tonn CO2 per år (tilsvarer 9 NORCEM karbonfangstanlegg)

Har demokratene lært triks av Trump? Senatsleder Schumer (dem) vurderer å erklære «national emergency on climate»

 • «Declaring a climate emergency could unlock new powers for Biden, including the ability to redirect funding for clean energy projects, shut down crude oil exports, suspend offshore drilling and curtail the movement of fossil fuels on pipelines, trains, and ships.»
 • Trump brukte denne taktikken får å få tak i midler til å bygge muren etter at kongressen nektet dette.
 • Schumer vurder også å ta i bruk den såkalte «budget reconciliation» prosessen som gjør det letter å igjennom vedtak med simpelt flertall
 • Trump brukte dette i 2017 for å selge letelisenser i Arctic
 • Schumer vurder å bruke denne prosessen for å kunne starte prosessen med å forby produksjon av bensinbiler.
 • Schumer har tidligere fortalt om planer for å investere 454 miliarder dollar for å fjerne bensinbiler fra veiene innen 2040 (og skape mange arbeidsplasser).

Konklusjon: Joe Biden backer ord med handling – det blir enorm aktivitet innenfor arbeidet med å fjerne karbonutslipp i USA i årene som kommer – et arbeid som ikke bare vil fjerne utslipp av klimagasser, men også skape millioner av arbeidsplasser!

Skrevet av Ole André Hagen (forvalter av FIRST Impact)

Om FIRST Impact:

FIRST Impact investerer i løsningsselskapene knyttet til FNs bærekraftsmål med fokus på klima, teknologi, helse, utdanning, og landbruk.