Hopp til innhold
Nyhet

Vær forsiktig med lite likvide aksjer i 2022

06.12.21

Reduksjon i pengetrykking vil føre til økte svingninger i aksjemarkedet. Særlig kombinert med høy inflasjon. Det vil redusere likviditeten i markedet og spesielt gå utover aksjer hvor det ikke omsettes store volum hver dag.

Da George Soros med venner begynte å spekulere mot det engelske pundet på 90-tallet visste de hvor mye utenlandsvaluta den engelske sentralbanken hadde tilgjengelig for å holde pundkursen kunstig oppe. De visste også at de hadde mer kapital enn sentralbanken og kunne dermed enkelt spekulere imot og vinne valutakrigen. Den engelske sentralbanken innså dette og sluttet med sine støttekjøp, noe som medførte at pundet stupte og hedgefondene tjente voldsomt med penger.

Det har ikke vært like enkelt å spekulere mot sentralbankenes støttekjøp av obligasjoner for å holde rentene kunstig lave. Problemet med manipulering av lange renter gjennom pengetrykking er at sentralbankene har nærmest uendelig med kapasitet. De kan alltid trykke opp mer penger. Derfor er den finansielle kirkegården full av makrohedgefond som satset på at rentene skulle normalisere seg igjen og som har gått på smertefulle tap og gitt opp de siste årene.

Nå som det nærmer seg slutten på støttekjøpene har finansielle aktører igjen begynt å spekulere på en normalisering. Derfor er nok endel bakt inn i dagens stigende rentekurve, selv om 10 års amerikansk stat basert på historiske økonomiske sammenhenger burde vært flere prosentpoeng høyere enn dagens nivå på 1.5%.

Men en faktor som har gått litt under radaren til mange er hva som skjer når overskuddslikviditeten fra all pengetrykkingen til finansmarkedene tørker inn. Det blir litt samme effekt som om et stort antall store aksjefond som har nettokjøpt aksjer hver eneste dag i flere år plutselig annonserer at de skal slutte å nettokjøpe aksjer i løpet av noen måneder. På det tidspunktet hvor de faktisk slutter med nettokjøpene sine vil likviditeten i markedet falle og aksjemarkedet begynne å svinge mer.

Høy inflasjon i tiden fremover vil bidra til å forsterke svingningene, siden investorer vil anta at sentralbankene vil være mindre tilbøyelig til å snu seg rundt igjen og øke støttekjøp så lenge inflasjonen er høy.

Økte svingninger i seg selv er negativt på aksjekurser og vil redusere appetitten for aksjer. Men utfordringen er at alle aktivamarkeder vil oppleve det samme så det trenger ikke nødvendigvis være så negativt totalt sett for markedet. Penger I banken er jo lite attraktivt med superhøy inflasjon og lav rente. Og «alle» proffene innen finans vet at det blir mindre pengetrykking fremover. Man bør anta at mange allerede har posisjonert seg for det. Derfor er det ikke åpenbart at aksjekurser skal falle. Særlig ikke de store aksjene hvor det er enkelt å gå short allerede nå, dvs selge aksjer du ikke har for å kunne tjene på forventet kursfall når pengetrykkingen stopper opp.

Men innenfor aksjer hvor det ikke omsettes store volum hver dag er det mye vanskeligere for proffe hedgefond å vedde på kursfall gjennom å shorte aksjer. Derfor bør man være mer på vakt overfor denne typen aksjer. Mindre likviditet vil ramme illikvide aksjer, dvs aksjer hvor det ikke omsettes for store beløp hver dag, mye mer enn de som allerede er likvide. Det bør medføre at det prises inn en større likviditetsrabatt i denne typen aksjer i tiden fremover. Det hjelper jo naturligvis ikke at det har eksplodert i antallet av slike aksjer på børsen de siste årene. Illikvide aksjer som har god inntjening kan man fortsatt sitte med siden de kan velge å anvende overskuddene sine til å kjøpe tilbake aksjer hvis de blir for billige eller betale utbytte. Men trenger selskapene kapital eller har svak til negativ kontantstrøm de nærmeste årene kan det bli mye vanskeligere å komme seg ut av denne typen aksjer i tiden fremover.

Jeg har redusert antall illikvide posisjoner i mine fond for å tilpasse meg den nye forventede finansielle hverdagen. Større svingninger mellom aksjer bør egentlig være positivt for aktivt forvaltede fond. Det blir vanskeligere å sove om natten, men det bør samtidig gi flere muligheter for flinke forvaltere til å gjøre det bedre enn indeksfond. Særlig hvis fondene er relativt små, slik at de ikke påvirkes for negativt av den forventede lavere likviditeten i aksjemarkedet.

Skrevet av Martin Mølsæter for Finansavisen 6.desember 2021.