FIRST Fondene har aktivt forvaltede aksje- og rentefond samt et kombinasjonsfond. Aksjefondene fokuserer hovedsakelig på norske selskaper, men kan også ha noe eksponering utenfor Norge, og da gjerne med tilknytning til «norske» sektorer. Rentefondene har også hovedfokus på norske selskaper men har også eksponering i andre nordiske selskaper for å skape nødvendig spredning av risiko.

Opplysninger om kostnader knyttet til tegning, innløsning og forvaltning samt minstetegning er tilgjengelig på tegningsblankett (kjøp/salg- knappen).

FIRST-Fondene-2018-fond.jpg#asset:2541

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK