FIRST AllWeather

FIRST AllWeather er et kombinasjonsfond som skal være robust i ulike typer markedsklima. Fondet gir tilgang til FIRST Fondene sin samlede kapasitet innenfor analyse og forvaltning. Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer.

Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %. Allokeringsbeslutningene er basert på disiplinert metodikk hvor en langsiktig vurdering av konjunktursituasjonen og verdsettelse av aktivaklassene er helt sentrale elementer.

Fond forvaltes av Erik Haugland

Fondet har 3 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser.

Du finner fondets nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter ved å klikke på linken "Klikk her" under. Linken tar deg til Carne Group sin nettside hvor dokumentene er tilgjengelige.

Klikk her

Kjøp fondet

Dokumenter