FIRST Allokering

Dette er et kombinasjonsfond som gir tilgang til FIRST Fondene sin samlede kapasitet innenfor analyse og forvaltning. Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer.

Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %. Allokeringsbeslutningene er basert på disiplinert metodikk hvor en langsiktig vurdering av konjunktursituasjonen og verdsettelse av aktivaklassene er helt sentrale elementer.

Fond forvaltes av Erik Haugland


Fondet har 3 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser.

Du finner fondets nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter ved å klikke på linken "Klikk her" under. Linken tar deg til Carne Group sin nettside hvor dokumentene er tilgjengelige.

Klikk her

Kjøp fondet

Dokumenter

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK