FIRST Høyrente

Fondet er et aktivt forvaltet høyrente (High Yield) obligasjonsfond med fleksibelt investeringsmandat hvor forvalter tar kreditteksponering. Gjennom kontinuerlig oppfølging og aktiv forvaltning av porteføljen søkes en god risikojustert absolutt avkastning. Viktige faktorer vil være selskaps- og sektordiversifisering, sektorrotasjon, eksponering mot forskjellige markeder (land), likviditetsvurderinger og vurderinger av løpetid og eksponering langs kredittkurven. Summen av vurderingene over fører til en aktiv porteføljetilpasning i overensstemmelse med der forvalter mener man får best betalt for den risikoen man påtar seg. Rentedurasjonen i fondet vil normalt variere rundt ett år. Kredittdurasjonen vil normalt variere mellom to og fire år. Anbefalt investeringshorisont er i utgangspunktet minst tre år.

Fondets referanseindeks er ST3X (1 år statsobligasjon), og er justert for utbetalt kupongrente. Fondets investeringer vil være i obligasjoner som gjennomgående har en høyere kreditt- og likviditetsrisiko enn referanseindeksen, som består utelukkende av statsobligasjoner. Fondets avkastning vil som følge av den høyere risikoen forventes å være høyere enn for referanseindeksen, men samtidig må man forvente større svingninger i fondets avkastning.

Fond forvaltes av Henry Grepstad

Kjøp fondet

Dokumenter

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK