FIRST Norden Fokus

FIRST Norden Fokus har en aktiv forvaltningsstil og investerer i en spisset, men diversifisert portefølje bestående av 12-18 nordiske kvalitetsselskaper, aller helst når de er undervurderte.

I forvaltningen av FIRST Norden Fokus vil vi konsekvent følge en egenutviklet kvantitativ tilnærming, med ufravikelige krav til kvalitet, risiko og historikk, og dette kombinerer vi med en kvalitativ analyse.

Selskaper som svikter i den kvantitative utvelgelsen vil aldri få plass i vår portefølje, men selskaper som lykkes vil likevel kunne bli utelukket dersom vår kvalitative analyse indikerer røde flagg eller utilfredsstillende fremtidsutsiktene. Handling, prestasjoner og tall betyr mye mer enn ord og løfter.

De fleste nordiske børsnoterte selskapene faller gjennom grunnet for kort historikk, mangelfull kvalitet eller høy belåning. P.t. er det rundt 60 selskaper som innehar den kvaliteten vi ønsker, men en del av disse har i dag en krevende verdsettelse og vil dermed havne utenfor grunnet høy risiko for negativ reprising.

Vi har en aktiv forvaltningsstrategi og dermed vil sannsynligheten for avvik fra referanseindeksen stor. Likevel vil fokuset på kvalitetsselskaper med lav risiko bidra til mindre svingninger i fondet.

Fondet forvaltes av Thomas Nielsen

Kjøp fondet

Dokumenter

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK