Portretter_i_miljo_BW070618_040_MSM-2bruk.jpg#asset:2467FIRST Pengemarked

Fondet er et pengemarkedsfond som består av andeler i andre norske pengemarkedsfond (fond i fond). Fondene FIRST Pengemarked investerer i rentebærende verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Underliggende rentepapirer vil ha maksimal løpetid på 1 år. Rentepapirene vil videre ha en rating på minimum BBB – («investment grade»). Fondet vil også kunne investere i pengemarkedsfond som kun har eksponering mot korte statspapirer. Fondet egner seg som et konservativt alternativ til banksparing samt som et plasseringsalternativ i perioder hvor man ønsker å begrense eksponeringen mot aksje- og kredittmarkedene.

Fondets referanseindeks er ST1X, 0,25 år norsk statsrente. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets investeringer vil være i obligasjoner som gjennomgående har en høyere kreditt- og likviditetsrisiko enn referanseindeksen, som består utelukkende av statsobligasjoner. Fondets avkastning vil som følge av den høyere risikoen forventes å være høyere enn for referanseindeksen, men samtidig må man forvente større svingninger i fondets avkastning.

Fond forvaltes av Henry Grepstad

Kjøp fondet

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK