Portretter_i_miljo_BW070618_040_MSM-2bruk.jpg#asset:2467
FIRST Money Market (FIRST Pengemarked)

Fondet er et pengemarkedsfond som består av andeler i andre norske pengemarkedsfond (fond i fond). Fondene FIRST Pengemarked investerer i rentebærende verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Underliggende rentepapirer vil ha maksimal løpetid på 1 år. Rentepapirene vil videre ha en rating på minimum BBB – («investment grade»). Fondet vil også kunne investere i pengemarkedsfond som kun har eksponering mot korte statspapirer. Fondet egner seg som et konservativt alternativ til banksparing samt som et plasseringsalternativ i perioder hvor man ønsker å begrense eksponeringen mot aksje- og kredittmarkedene.

Fondets referanseindeks er ST1X, 0,25 år norsk statsrente. Referanseindeksen er justert for utbetalt kupongrente. Fondets investeringer vil være i obligasjoner som gjennomgående har en høyere kreditt- og likviditetsrisiko enn referanseindeksen, som består utelukkende av statsobligasjoner. Fondets avkastning vil som følge av den høyere risikoen forventes å være høyere enn for referanseindeksen, men samtidig må man forvente større svingninger i fondets avkastning.

Fond forvaltes av Henry Grepstad

Kjøp fondet