Firstfondene_Morningstar_24013.png#asset:2960
FIRST Yield

Gjennom aktiv forvaltning har fondet som mål å gi en årlig absolutt avkastning etter kostnader på 1 - 3 %. Fondet vil dessuten forsøke å alltid oppnå positiv absoluttavkastning på årlig basis.

Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedet tas aktive posisjoner. Fondet vil ta bevisst
eksponering mot endringer i rentenivå og helning på rentekurven. Eksponering mot kredittmarkedet søkes gjennom investeringer i papirer hvor man vurderer at betalingen for risiko er god. Fondet vil alltid ha minimum 80% av porteføljen investert i Investment Grade papirer.

Fond forvaltes av Henry Grepstad

Kjøp fondet

Dokumenter