FIRST Opportunities

Fondet investerer i små- og mellomstore bedrifter, og er opportunistisk i selskapsutvelgelsen, hvor man forsøker å identifisere "morgendagens vinnere". Selskapene er hovedsakelig norske. Fondet er godt diversifisert både på selskaper og sektorer. Små- og mellomstore selskaper har historisk gitt en bedre avkastning enn store selskaper over lengre tidsperioder, og fondet gir en eksponering mot denne faktoren. De små og mellomstore selskapene har også mindre grad av analysedekning enn de store, og i forvaltningen av FIRST Opportunities benyttes derfor forvalterens egenanalyse av investeringsobjektene i stor grad. Den begrensede analysedekningen kan gi større grad av feilprising og større mulighet for meravkastning i de små- og mellomstore selskapene.

Fond forvaltes av Jonas Heyerdahl


Du finner fondets nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter ved å klikke på linken "Klikk her" under. Linken tar deg til Carne Group sin nettside hvor dokumentene er tilgjengelige.

Klikk her

Kjøp fondet

Dokumenter