Hopp til innhold
Nyhet

Vedtektsendring – FIRST Generator, FIRST Norge Verdi og FIRST Globalt Fokus

01.10.18

Finanstilsynet har godkjent endring i vedtektene for FIRST Generator, FIRST Norge Verdi og FIRST Globalt Fokus.Vedtektsendringen i FIRST Globalt Fokus innebærer at minstetegning i fondet nå er 1000 NOK.Se vedlegg for mer informasjon.