Hopp til innhold
Nyhet

VIKTIG INFORMASJON – NAVNEENDRING FIRST FOND

14.10.20

14. oktober endret vi navn på våre fond. Under finner du oversikten over navneendringene med gammelt navn, og nytt navn i parentes. Vi endrer fondsnavnene for å tydeliggjøre investeringsstrategien og investeringsuniverset i våre fond.

FIRST Allokering endrer navn til FIRST AllWeather for å tydeligere få frem hva vi ønsker å oppnå i fondet – et fond som skal være robust i ulike typer markedsklima.

FIRST Norden Fokus endrer navn til FIRST Veritas for å gjenspeile investeringsfilosofien som baserer seg på å bruke selskapenes faktiske resultater (Veritas) for å finne frem til selskapene med bevist overlegen kvalitet.

FIRST SMB endrer navn til FIRST Opportunities for å gjenspeile at fondet har blitt mer opportunistisk i selskapsutvelgelsen. Fondet er heller ikke et rent SMB fond slik det gamle navnet kan gi inntrykk av.


Oversikten

Gammelt navn (nytt navn)

FIRST Generator (FIRST Generator)

FIRST Globalt Fokus (FIRST Global Focus)

FIRST SMB (FIRST Opportunities)

FIRST Norge Fokus (FIRST Norway)

FIRST Norden Fokus (FIRST Veritas)

FIRST Nordisk Eiendom (FIRST Nordic Real Estate)

FIRST Allokering (FIRST AllWeather)

FIRST Høyrente (FIRST High Yield)

FIRST Nordisk Högränta (FIRST High Yield (SEK))

FIRST Rente (FIRST Yield)

FIRST Pengemarked (FIRST Money Market)