Eksisterende kunder

Eksisterende kunder kan logge seg på med Bank ID eller Bank ID på mobil og handle digitalt inne på sine porteføljesider, eller bruke blanketter.

For å logge deg på dine porteføljesider, klikk her.

For blankettene, se lenger ned.

Nye kunder

Nye kunder kan bruke vår elektroniske løsning for å etablere kundeforhold, eller bruke blanketter.

For å etablere kundeforhold elektronisk, klikk her.

Nye kunder tegner med blanketter på følgende måte:

  1. Fyll inn tegningsblanketten elektronisk, se lenger ned for blanketten, og skriv den ut. (Du kan bruke Acrobat Reader DC for å fylle inn blankettene elektronisk, link til nedlastning her. Du kan også bruke et annet program som leser PDF-filer).
  2. Legitimering. Bruk gjerne skjema i tegningsblanketten for å legitimere deg, og husk å få legitimasjonen bekreftet.
  3. Les dokumentene. Gjør deg kjent med informasjonen som hører til fondet eller de fondene du kjøper.
  4. Signer og send uforandret. Signer blanketten og send den som vedlegg i en e-post til ordre@firstfondene.no eller faks 22 01 55 01.


Kursfastsettelse: Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Dersom FIRST Fondene AS mottar tegningsblanketten før kl. 09.00, vil man i FIRST Generator, FIRST Globalt Fokus, FIRST Aksjer Norge, FIRST Høyrente, og FIRST Rente få kurs samme dag, forutsatt at pengene blir godskrevet fondets bankkonto samme dag, enten via engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv. I de andre fondene gjelder mottak av tegningsblankett før kl 09.00, gi kurs dagen etter. Tegning forutsetter at kundeforholdet er etablert i FIRST Fondene på forhånd.

Blanketter for eksisterende kunder

Blanketter for nye kunder