Nye kunder

Nye kunder kan bruke vår elektroniske løsning eller blankett for å etablere kundeforhold hos oss.

For å etablere kundeforholdet elektronisk, klikk her.

For å etablere kundeforholdet med blankett:

  1. Fyll inn tegningsblanketten, se lenger ned for blanketten, og skriv den ut. (Du kan bruke Acrobat Reader for å fylle inn blanketten elektronisk, link til nedlastning her. Du kan også bruke et annet program som leser PDF-filer).
  2. Legitimering. Bruk gjerne skjema i tegningsblanketten for å legitimere deg, og husk å få legitimasjonen bekreftet.
  3. Les dokumentene. Gjør deg kjent med informasjonen som hører til fondet eller de fondene du kjøper.
  4. Signer og send uforandret. Signer blanketten og send den som vedlegg i en e-post til ordre@firstfondene.no eller faks 22 01 55 01.

Eksisterende kunder

Eksisterende kunder kan logge seg på med Bank ID eller Bank ID på mobil og handle digitalt inne på sin porteføljeside, eller bruke blankett.

For å logge deg på din porteføljeside, klikk her.

For blankett, se lenger ned.


Kursfastsettelse: Det fastsettes kurser i fondene hver ettermiddag. Tegning og innløsning av andeler skjer alltid til ukjent kurs. Dersom FIRST Fondene AS mottar tegningsblanketten før kl.12.00, få kurs samme dag, forutsatt at pengene blir godskrevet fondets bankkonto samme dag, enten via engangsfullmakt eller om kunden overfører pengene selv. Tegning forutsetter at kundeforholdet er etablert i FIRST Fondene på forhånd.

Blanketter for nye kunder (last ned skjema til din maskin før du begynner å fylle det ut)

Blanketter for eksisterende kunder (last ned skjema til din maskin før du begynner å fylle det ut)