FIRST Nordisk Eiendom

FIRST Nordisk Eiendom vil være en likvid eiendomsinvestering som kommer til å bestå av 12-15 nordiske børsnoterte selskaper som eier, utvikler og leier ut eiendom. Kombinasjonen av høy kvalitet og bred diversifisering vil bidra til god verdiskapning med lav risiko.

FIRST Nordisk Eiendom lanseres 16. mai 2019.

De som tegner før lansering vil kunne få rabatt, se tegningsblanketter nedenfor.

Ta kontakt med FIRST Fondene på 22 01 55 00 eller post@firstfondene.no

Fondet forvaltes av Thomas Nielsen

Dokumenter