FIRST Generator

Fondet har en fokusert portefølje av minimum 12 aksjer og normalt ikke mer enn 16 aksjer som forvalteren til enhver tid mener har best risikojustert avkastningspotensial. Det fokuserte mandatet kan forventes å gi fondet høy relativ volatilitet til det norske aksjemarkedet og til de fleste sammenlignbare norske aksjefond.

Fond forvaltes av Martin Mølsæter

Fondet har 2 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser. Se også fondets vedtekter for mer informasjon.

Kjøp fondet

Dokumenter